Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Medlemmer – RAR Sjælland

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne, Kommunekontaktrådet (KKR), Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. RAR har en funktionsperiode på 4 år (1. juni 2018 til 31. maj 2022).

Fagbevægelsens Hovedorganisation: 
Annette Elvensø
Henrik Tonnesen
John Larsen 
Lene Ertner 
Rie May Hansen
Per Struwe Christensen

Akademikernes Centralorganisation:
Helle Idland

Dansk Arbejdsgiverforening:
Bettina Marcussen
Flemming Kronsten
Helge Lynge Larsen
Jakob Wohlgemuth
Jens Troldborg

Lederne:
Helle Bjerregaard Andresen

Kommunekontaktrådet for Sjælland:
Githa Nelander
Henrik Kjær
Mikkel Lundemann Rasmussen
Troels Brandt
Vibeke Grave

Danske Handicaporganisationer:
Bent Munch

Regionsrådet Region Sjælland:
Jan Hendeliowitz

Tilforordnede:
Ulla Skaarup, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter
Michael Bang, VEU-området
Line Fossing, Erhvervshus Sjælland

Sekretariat:
Arbejdsmarkedsdirektør Ina Stevenius Ringsdal
Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen
Chefkonsulent Helle Klein

Printvenlig udgave af liste over medlemmer og suppleanter (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 02-12-2019