Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Sjælland

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne, Kommunekontaktrådet (KKR), Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. Derudover har RAR tilknyttet tre tilforordnede, som også deltager på rådsmøderne.
RAR har en funktionsperiode på 4 år.

Den indeværende rådsperiode er fra 1. juni  2022 til 31. maj 2026.

Rådsmedlemmer:

 • FH - Annette Elvensø
 • FH - Henrik Tonnesen
 • FH - Michael Rosenberg
 • FH - Rasmus Werner Olsen
 • FH - Rie May Hansen
 • FH - Rikke Kristensen
 • Akademikernes Centralorganisation - Helle Idland
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Flemming Kronsten
 • DA - Henriette Refdahl
 • DA - Johnny Streit
 • DA - Mette Marie Dragsdal
 • DA - Susanne Wael Larsen
 • Lederne - Helle Bjerregaard Andresen
 • KKR Sjælland - Githa Nelander
 • KKR Sjælland - Johnny Dahlgaard
 • KKR Sjælland - Lars Christiansen
 • KKR Sjælland - Nickolai Hamann
 • KKR Sjælland - Vibeke Grave
 • Danske Handicaporganisationer - Paul Noland
 • Regionsrådet - Jan Hendeliowitz

Tilforordnede: 

 • Erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter  - Anders Kold
 • Erhvervshus Sjælland - Line Fossing Riel
 • VEU-området - Steffen Lund

Sekretariat:

 • Arbejdsmarkedsdirektør Jakob Heltoft
 • Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen
 • Chefkonsulent Helle Klein

 

Sidst opdateret: 27-01-2023