Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

23-02-2024

Nyt fra RAR Sjælland, februar 2024

Tværgående samarbejde om rekruttering og jobformidling er til gavn for både virksomheder og ledige

På rådsmødet i februar havde vi besøg af virksomhedspartnerne fra Jobcenter Roskilde: Leder Flemming Lyhne Nielsen og medarbejder Jesper Carstensen, som gennem inspirerende oplæg gav os et indblik i såvel jobcentrets virksomhedsservice som erfaringerne fra den fælles rekrutteringsindsats på tværs af 14 kommuner i regionen.

Billede der viser fire hænder som holder 4 puslespilsbrikker

De 14 kommuner har med støtte fra STARs Pulje til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser arbejdet sammen om projektet ”Jobformidling først – vi bringer konkrete jobs i spil”. I projektet deles jobordrerne, og koordinering og formidling af jobordrer og match af kandidater sker på tværs af kommunegrænserne med fokus på det gode match, uanset hvor kandidaten kommer fra. Og virksomhederne har været inviteret tæt på udsøgningen af egnede kandidater og har kunnet afgøre, hvem de var interesserede i.

Kommunerne har også afprøvet et koncept med fremskudt digital vejledning af ledige om regler, ret og pligt mv. Tilbuddet om digital vejledning sker ved tilmeldingen og gennemføres før mødet i jobcentret, og mange borgere har taget imod dette. Det har skabt en bedre start på samarbejdet mellem den ledige og jobrådgiveren og mere tid til samtalen med fokus på det jobrettede indhold.

Rådet hæftede sig også ved, at jobcentrets virksomhedspartnere formår at skabe et fælles fortroligt erfaringsrum med virksomhederne, som giver et godt grundlag for konkret samarbejde om rekruttering og udveksling af viden om arbejdsmarkedet. Et grundigt branchekendskab, herunder viden om mulighederne for substitution, suppleret med et godt kendskab til de eksisterende uddannelser på forskellige niveauer er et godt udgangspunkt i en indsats for at imødegå mangel- og rekrutteringsudfordringer.

Personer med funktionsnedsættelser er en arbejdskraftressource

Det er vigtigt med et vedholdende fokus på de muligheder, der findes for at hjælpe personer med forskellige fysiske og psykiske udfordringer godt på vej – hvad enten de allerede er i job eller uddannelse eller er på vej dertil.

RAR lægger vægt på, at borgere med handicap/funktionsnedsættelser udgør en potentiel ressource, som skal tænkes meget mere ind i konkrete indsatser og dermed være en integreret del af beskæftigelsesindsatsen. Der skal være hjælp til konkrete funktioner med fokus på det, den enkelte kan – i stedet for det, man ikke kan.

Med udgangspunkt i et idékatalog udarbejdet af "Specialfunktionen Job & Handicap" (SJH) tog vi på rådsmødet hul på drøftelsen af, hvordan der i beskæftigelsesindsatsen kan komme mere fokus på borgere med selvoplevede handicap, og hvad RAR kan bidrage med. Idekataloget er udarbejdet på baggrund af et fælles møde i november 2023 mellem SJH og Danske Handicaporganisationers repræsentanter i de 8 RAR og peger på en række mulige konkrete initiativer, som RAR kan tage fat på.

Vi tilsluttede os 3 initiativer, der går ud på at understøtte et styrket vidensniveau hos kommuner, a-kasser og virksomheder om mulighederne for handicapkompenserende ordninger, at styrke RARs dialog med kommunerne om handicapindsatsen - og at gøre overgangen fra uddannelse til job lettere for studerende med en funktionsnedsættelse.