Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

06-07-2023

Nyt fra RAR Sjælland, juli 2023

RAR Sjælland ønsker alle en god sommer Sommerblomster

Arbejdskraft til Kalundborg

Den markante vækst i Kalundborgområdet er et af RARs store indsatsområder. Der forventes op mod 3.000 nye og blivende jobs inden for en række brancher de kommende år, og der ligger en stor opgave med at skaffe den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft. Det kræver et bredt og koordineret samarbejde med kommunerne såvel i hele Vestsjælland som i resten af Østdanmark samt med rådets VEU-konsulenter. Og derfor er der indgået et formelt og systematisk samarbejde med Jobcenter Kalundborg om indsatsen under navnet Work in Kalundborg.Work in Kalundborg (nyt vindue)

Samarbejdet bygger videre på erfaringerne fra Femern Agency og skal sikre én indgang for virksomheder og andre aktører – og dermed bidrage til at skaffe den arbejdskraft der er behov for i forhold til at udvikle og understøtte væksten og virksomhederne i Kalundborg. Samarbejdet omfatter bl.a.:

  • Afdækning af rekrutteringsbehov af dansk og udenlandsk arbejdskraft.
  • Rekruttering via uddannelse og opkvalificering. Herunder bl.a. fokus på ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, og unge der ikke er i job eller uddannelse.
  • Opkvalificering af ansatte.

Det seneste rådsmøde i juni blev holdt hos Chr. Hansen i Kalundborg, og her drøftede RAR bl.a. forskellige opmærksomhedspunkter omkring bosætning, samarbejde og uddannelse. Herunder vigtigheden af at RAR også har fokus på de brede sammenhænge og det tværgående perspektiv på hele regionen, idet der samtidig også er godt gang i efterspørgslen efter arbejdskraft i forbindelse med Femern-byggeriet, transport- og logistikområdet i Midt- og Østsjælland samt på hele velfærdsområdet.

Dialog med uddannelsesinstitutionerne

RAR formandskabet havde inviteret repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne til fælles dialog den 8. juni. Temaerne var fastholdelse af unge, efteruddannelse for voksne og brugen af realkompetencevurderinger (RKV).

Der var en god og konstruktiv debat, som kom vidt omkring - bl.a. om ønsker til vejledningen af unge og voksne om muligheder og vilkår på både den korte bane og i et længere karriereperspektiv. Drøftelserne viste også, at regler og lovgivning giver forskellige udfordringer, som gør det vigtigt at styrke samarbejdet omkring de forskellige indsatser og koordinere på tværs af aktører, hvor det giver mening i forhold til at kunne gennemføre gode forløb for de forskellige målgrupper.

RAR tager de gode pointer og input med i det videre arbejde og vil fortsætte den fælles dialog - bl.a. med et fælles årligt møde, hvor vi kan drøfte aktuelle emner i forhold til uddannelse og opkvalificering og få input til rådets JOB-VEU-indsatser m.v. Dialogmødet er således et godt supplement til rådets løbende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, som ellers primært sker gennem VEU-koordinatorerne i forbindelse med konkrete opkvalificeringsforløb - og via institutionernes repræsentanter i RAR.