Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

24-02-2023

Nyt fra RAR Sjælland, februar 2023

RAR Sjælland er trukket i arbejdstøjet

På rådets strategiseminar i starten af februar har vi drøftet de overordnede udfordringer på arbejdsmarkedet i RAR Sjællands område, og hvordan vi som regionalt arbejdsmarkedsråd kan medvirke til at løse disse. Og vi er nu i fuld gang med at fastlægge fokus og strategier for den kommende periode.

Der er nok at tage fat på: Inden for en del brancher er der fortsat store rekrutteringsudfordringer. Faktisk har vi landets største forgæves rekrutteringsrate, og vi forventer at udfordringerne varer ved, selv om der er små tegn på lidt faldende beskæftigelse. Ledigheden er steget en smule, men vi har stadig en meget lav ledighed. Rådet vil derfor også have fokus på at få flest muligt af de sidste med – selv ganske få lønnede arbejdstimer tæller - både for den enkelte og i det store billede.

Og sidst, men ikke mindst, er der alle de unge mennesker, som hverken får et job eller en uddannelse. Problemstillingen er desværre ikke ny, men netop derfor skal vi tage den meget alvorligt. Vi skal fortsat arbejde for, at disse unge hjælpes godt på vej mod beskæftigelse og selvforsørgelse.

På det kommende rådsmøde i marts skal rådet drøfte strategi- og handlingsplan og herunder hvilke indsatser, vi vil prioritere.

På vej mod positivlisten pr. 1. april 2023

RAR har også besluttet, hvilke stillingsbetegnelser der skal danne grundlag for den nye positivliste for den regionale uddannelsespulje, som skal gælde fra 1. april 2023. Vi har udpeget i alt 44 stillingsbetegnelser inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft og rekrutteringsudfordringer. Stillingsbetegnelserne er sendt i høring hos uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser m.fl.

Rådet ser frem til at få gode bud på relevante, korte kurser, der kan tilbydes ledige som et skridt på vejen til et godt job og dermed også være med til at udfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.