Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

21-12-2023

Nyt fra RAR Sjælland , december 2023

RAR Sjælland ønsker glædelig jul og godt nytår  - tak for samarbejdet i 2023

Vores julehilsen i år har et særligt tema – og et ønske: Vi skal have alle vores unge godt i gang!

Det bekymrer os i RAR Sjælland, at der i Sjællandsregionen er så mange unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse – og som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. Igennem hele 2023 har vi derfor sat særligt fokus på unge, og indsatserne for at få flere af dem hjulpet godt på vej. Vi har haft en række gode temadrøftelser og har lyttet til interessante oplæg fra kommuner og uddannelsesinstitutioner med forskellige vinkler på problemstillingerne omkring de unge – bl.a. i ungeenheder, erhvervsuddannelser og FGU/EGU.

Set med RAR-briller handler det både om balancen på arbejdsmarkedet - og om indsatser for de mere udsatte grupper. Det er vigtigste er, at flest muligt bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet, og at vi får taget hånd om de områder, hvor der nu – og på sigt – er behov for arbejdskraft.

En erhvervsuddannelse er en god investering

En erhvervsuddannelse (EUD) skal være det oplagte valg for flere - og det skal gerne være et aktivt valg og ikke bare fordi, man ikke kunne komme ind på gymnasiet. Det er også muligt at bygge på med en EUD-overbygning på en gymnasieuddannelse.

Grøn omstilling ”tænder” de unge, der er brug for kompetencer på området, og her giver erhvervsuddannelserne også mange muligheder. Lad os gribe momentum og bringe klimadagsordenen mere ind i fortællingen til de unge. Og lad os tale erhvervsuddannelserne op.

Uddannelser er også et karrierevalg, og derfor er det vigtigt i vejledningen om studievalg og uddannelsesmuligheder at huske fortællingen om, at der er mange muligheder efterfølgende for at bygge oven på en EUD og efteruddanne sig til et evt. jobskifte.

Unge vælger uddannelser bl.a. på baggrund af ungemiljøer, så her ligger også en opgave i fortsat at skabe attraktive rammer på erhvervsuddannelserne. Og der ligger en kæmpe opgave i at støtte op om de unge og mindske frafaldet på især grundforløbet.

De udsatte unge skal også med

For nogle unge kan vejen være ekstra lang. Mange af dem, der hverken er i job eller uddannelse har også andre problemer at slås med. De skal have hjælp og støtte til at finde sig selv, og her spiller kommunernes ungeindsats en vigtig rolle. Vi har hørt om mange gode tilgange og erfaringer, som bør deles, og her er nogle af RARs konklusioner på de mange oplæg:

Med et samlet blik på hele ungegruppen og én fælles indgang for alle ledige og/eller socialt udsatte unge kan potentielle problemer/udfordringer opfanges tidligt, så der kan sættes ind med en målrettet indsats.

Uddannelse løser ikke alt, og nogle unge har bedre af at starte med et job. Løntimer med en rigtig lønseddel kan også noget, og få timer kan blive til flere og føre til varig beskæftigelse. Man kan starte i job og gradvist få uddannelse, så det til sidst ender med en faglært uddannelse, selv om man ikke fra starten kan overskue 2-3-4 år i uddannelse.

Kontakten med erhvervslivet kan løfte meget – og det gælder også i forbindelse med praktikker og fritidsjob. Og en erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) kan være en rigtig god indgang til arbejdsmarkedet. Her er fokus på det praksisnære, og eleven kan få et bevis på en faglig kompetence. Den slags giver selvtillid og mod på mere.

Mange arbejdsgivere vil gerne de unge – og arbejdspladserne kan rumme dem, der kræver noget ekstra. Virksomhedens øjne på de unge er rigtig vigtig – de kan se den unges evner og giver plads til at få prøvet dem af. Men det er samtidig afgørende for et godt forløb, at der også er udgangspunkt i virksomhedernes behov – og at der skabes et godt match mellem virksomheden og den unge.

Håndholdt uddannelse er det, der virker bedst – men det skal være mindst muligt indgribende for de unge. De skal have en oplevelse af, at nogen holder fast og støtter, og det er afgørende med kontinuitet. Der sker et stor skifte, når den unge fylder 18 år – både med krav og processer – men den unge er ikke med ét blevet en anden, og der er evidens for, at mange skift i vejledere og sagsbehandlere ikke er godt. Derfor handler det også om en helhedsorienteret indsats, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med relevante aktører om denne vigtige dagsorden i 2024. I den forbindelse vil vi her kvittere for Region Sjællands udkast til regionens udviklingsplan 2024-2033, hvor der også er stort fokus på, at flere unge kommer i uddannelse og bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.

I årets løb har vi haft flere andre temaer på dagsordenen og sat fokus på bl.a. rekrutteringssituationen i forbindelse med Femern-forbindelsen og industriudviklingen i Kalundborg-området, og i starten af det nye år tager vi fat på at prioritere rådets konkrete aktiviteter i 2024.