Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Sjælland

04-07-2022

Nyt fra RAR Sjælland, juni 2022

Nyt RAR Sjælland

Mandag den 27. juni blev det nye RAR Sjælland konstitueret for den 4-årige periode 2022-2026. Rådet valgte samtidig formandskabet for de kommende to år: Flemming Kronsten (DA) blev formand, Rie May Hansen (FH) blev 1. næstformand, og Githa Nelander (KKR) blev 2. næstformand.

I formandskabet vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med rådets samarbejdspartnere og øvrige interessenter på beskæftigelsesområdet.

Efter sommeren trækker rådet for alvor i arbejdstøjet, og der bliver nok at se til. Med en god blanding af tidligere og nye rådsmedlemmer har vi basis for både at kunne videreføre og videreudvikle eksisterende indsatser og sætte gang i nye tanker og aktiviteter til gavn for virksomheder og borgere i Region Sjælland.

Ud over et sagsudvalg, der skal tage sig af RARs forvaltningsmæssige opgaver, besluttede rådet også at nedsætte et positivlisteudvalg. Deltagerne er ressourcepersoner med ”ekspertviden” om uddannelsesbehov og muligheder inden for konkrete brancher og stillingsbetegnelser, og udvalgets primære opgave vil være at bidrage til at kvalificere grundlaget for udvælgelsen af stillingsbetegnelser og kurser til den regionale positivliste.

Vi ønsker jer alle en god sommer!