Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sjælland

Gældende i RAR Sjællands område fra 1. oktober 2019.

Den landsdækkende pulje på 100 mio. kr. om året er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2019:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf version (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse:

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. april 2019 til 30. september 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. april 2018 til 30. september 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste for korte jobrettede kurser - gældende fra 1. oktober 2017 til 31. marts 2018 (pdf) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.

På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.
Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Høring af jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til revision af positivlisten sker forud for lanceringen af nye positivlister.

Sidst opdateret: 04-10-2019