Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sjælland

Gældende i RAR Sjællands område fra 1. oktober 2021.

Den regionale uddannelsespulje sigter mod at give alle ledige bedre muligheder for opkvalificering, hvilket kan styrke deres jobmuligheder.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Den aktuelle regionale positivliste 

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2021:

Positivliste, pdf version (pdf) (nyt vindue)Positivliste, excel version (excel) (nyt vindue)Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Guide til kursussøgning

Der fremgår 3 versioner af selvsamme positivliste:

  • PDF’ versionen er tænkt som en oversigt, som man også kan skrive ud.
  • Excel-versionen er især nyttig, hvis man vil benytte sig af den nye mulighed, der er kommet i år: at man kan søge kursus i ”tilstødende RAR-områder” (se herunder).
  • Den digitale visning kan du vælge, når du vil søge og læse mere om et specifikt kursus. Der er særlige regler vedrørende de kurser, som er private. Når du ønsker at finde mere viden om et specifikt privat kursus, skal du søge via andre kanaler – eksempelvis internettet.

Kursusmuligheder via positivlisterne

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som vedkommende bor i – alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Sjællands område er tilstødende med RAR Hovedstaden, RAR Bornholm og RAR Fyn, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR HovedstadenPositivliste, RAR BornholmPositivliste, RAR Fyn

Forsøg i 2021

I 2021 har ledige ret til et kursus fra første ledighedsdag, hvilket er et forsøg, som gælder resten af året.

Læs mere om forsøget på STAR’s hjemmeside

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje - link til retsinformation.dk (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2021 til 30. september 2021 (pdf) (nyt vindue) Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2020 til 31. marts 2021 (pdf) (nyt vindue)Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april til 30. september 2020 (pdf) (nyt vindue)

Proces for tilblivelsen af de regionale positivlister

Der indgår både private og offentlig udbudte kurser på positivlisterne. Uddannelsesinstitutionerne kommer med forslag til de offentlig udbudte kurser, og jobcentre og a-kasser til de privat udbudte kurser. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd som endelig beslutter hvilke kurser, der skal udbydes via positivlisterne.

Positivlisterne lanceres 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober.

Vigtigt opmærksomhedspunkt

Når et kursus meldes ind til positivlisten, er det afgørende at kursets titel og varighed:

  • ikke ændres det næste år, når indmeldingen til positivlisten gælder fra 1. april.
  • ikke ændres det næste halve år, når indmeldingen til positivlisten gælder fra 1. oktober.

Disse indmeldingskriterier er vigtige, for at jobcentret kan bevillige kurset, og for at den ledig får ret til kurset. Såfremt der sker ændringer i titel og varighed, vil kurset ikke optræde på den gældende positivliste.

 

Sidst opdateret: 01-10-2021