Spring over hovedmenu

Nytteindsats - RAR Sjælland

RAR Sjælland - skemaer og strategi for nytteindsats.

Jobcentre, der ønsker at søge om dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med etablering af nytteindsats, skal ansøge Det regionale Arbejdsmarkedsråd herom.

Ansøgninger til RAR Sjællands sagsudvalg sendes til Arbejdsmarkedskontor Øst på mailadresse: amkoest@star.dk

Det fremgår af mødeplanen for RAR Sjællands sagsudvalg, hvornår ansøgning om dispensation skal være Arbejdsmarkedskontor Øst i hænde for at blive behandlet på det kommende møde i sagsudvalget. Se mødeplanen herunder:

Mødeplan for RAR Sjællands sagsudvalg

Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema til RAR om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats:

Ansøgningsskema om dispensation fra rimelighedskravet (nyt vindue)

Du skal have MitID Erhverv eller NemID medarbejdersignatur for dit jobcenter for at udfylde ovenstående blanket.

Ved ansøgning om forlængelse af dispensation i forbindelse med nytteindsats skal evalueringsskema nytteindsats udfyldes:

Evalueringsskema nytteindsats (word) (nyt vindue)

RAR Sjælland har udarbejdet en strategi for anvendelse af nytteindsats, find strategien herunder:

Strategi for anvendelse af nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

Find inspiration til brugen af nytteindsats på STAR's hjemmeside:

Yderligere information om nytteindsats - link til star.dk 

Sidst opdateret: 22-05-2023