Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Østjylland

RAR Østjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet

RAR Østjyllands Rådsperioden starter 1. juni 2022. Rådet konstituerer sig den 21. juni 2022. RAR har en funktionsperiode på 4 år, inden der igen skal udpeges medlemmer. Medlemmerne af RAR vælger Formand og Næstformænd hvert andet år. 

Desuden vil RAR Østjylland tilknytte tilforordnede, som også deltager på Rådsmøderne. 

Rådsmedlemmer:

 • DA - Finn D. Pedersen
 • DA - Jakob Beck Wätjen
 • DA - Jesper Buus
 • DA - Ann B. Poulsen
 • DA - Jeanette Holmgaard Lorenzen
 • FH - Trine Quist
 • FH - Daniel Isak Dallerup
 • FH - Flemming Hansen
 • FH - Jesper Thorup
 • FH - Joan Brøgger
 • FH - Mette Fuglsig Schjødt
 • Akademikerne - Anna Pålsson
 • Lederne - Lene Christensen
 • Kommune - Vakant
 • Kommune - Karoline Bergkvist Søgaard
 • Kommune - Lisbeth Heidemann Torfing
 • Kommune - Claus Bloch
 • Kommune - Mette Nøhr
 • DH - Niels Rosenberg
 • Regionsråd - Lone Langballe

Tilforordnede I Rådet 

 • På vegne af Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Universitet, VIA University College og Erhvervsakademi Dania:
 • På vegne af VEU:

Sidst opdateret: 04-01-2023