Spring over hovedmenu

Midtjysk RAR-VEU konference 3. december 2019 med titlen: Kompetencer til tiden – sådan møder vi virksomhederne

De regionale arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Vestjylland inviterede til konference:
Tirsdag den 3. december 2019 kl. 8.30-13.30 på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

Konferencens målgruppe var konsulenter fra jobcentre, erhvervsfremme, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, der har kontakt med virksomheder.

Kompetencer til tiden….

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er på dagsordenen i alle virksomheder. Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) er et af de mest virksomme redskaber, men ikke alle virksomheder har den tilstrækkelige indsigt i mulighederne. På konferencen sætter vi fokus på virksomhedernes motivation for at benytte VEU og på, hvilken rolle konsulenterne kan spille i at hjælpe virksomhederne på tværs af systemer.

To erfarne oplægsholdere, Peter Plougmann, direktør i Plougmann Copenhagen, og Reimer Ivang, erhvervsforsker og konsulent, bidrager med forskellige vinkler på virksomheder, kompetencebehov og digitaliseringens udfordringer.

Endvidere skal I møde to virksomheder fra forskellige brancher, der hver især har succes med at satse på voksen- og efteruddannelse til medarbejderne og ser kompetenceudvikling som en del af virksomhedens dna.

Oplæg fra konferencen:

Virksomhedernes forventninger til fremtidens efteruddannelse, v. Peter Plougmann. (pdf) (Nyt vindue)

Virksomhedernes digitale forestillingskraft, v. Reimer Ivang (pdf) (Nyt vindue)

Bygge og anlægsbranchen - VAM A/S, v. Gitte B. Nielsen og Jens Brøndum (pdf) (Nyt vindue)

Konferencen veksler mellem oplæg, spørgsmål og refleksion ved bordene deltagerne imellem. Vi runder dagen af med frokost, hvor der er mulighed for yderligere networking.

Rapport med artikler fra konferencen

Nyhed om konferencen udgivet 5. december 2019 (internt link)

Program: 

 • 8.30 Ankomst og registrering
 • 9.00 Velkommen og præsentation af program, v. De regionale arbejdsmarkedsråd i Øst- og Vestjylland
 • 9.15 Virksomhedernes forventninger til fremtidens efteruddannelse, v. Peter Plougmann, direktør, Plougmann Copenhagen. Digitalisering og teknologiudvikling påvirker jobfunktioner og kravene til kompetencer. I mange virksomheder er behovene imidlertid uklare – ofte er det vanskeligt for ledelsen at vide, hvilke kompetencebehov teknologien udløser. Som konsulent må man forholde sig til denne realitet i dialogen om, hvordan virksomheden sikrer sig kompetenceforsyning. Spørgsmål fra salen og refleksion ved bordene. 
 • Pause
 • 10.30 Kompetencer til tiden. 2 virksomheder præsenterer, hvordan de har haft succes med at benytte voksen-efteruddannelse til medarbejdere. Vi skal høre om virksomhedernes syn på fremtiden, og hvorfor kompetenceudvikling er en del af det. Ny teknologi og muligheder i digitalisering spiller på forskellig måde en rolle i de 2 virksomheder. Begge har også synpunkter på samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og andre offentlige aktører om kvalificeret arbejdskraft:
  - Kelsen Group, v. Tove Kjeldsen, fabrikschef, Supply Chain Director og Berit Gita Neigaard, tillidsrepræsentant, NNF. Kelsen Group bager danske kvalitetssmåkager til hele verden. Kelsen Group er mest kendt for danske butter cookies, herunder de to brands Kjeldsens og Royal Dansk. Småkagerne sælges i mere end 95 markeder på tværs af kontinenter.
  - VAM A/S, v. Gitte B. Nielsen, HR-ansvarlig. VAM udfører alle former for entreprenør- og anlægsarbejder og har mere end 65 års erfaring bag sig.
  Virksomheden udfører opgaver for eksempelvis forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, byggeri og industri samt private kunder. 
  - Spørgsmål fra salen og refleksion ved bordene.
 • Kort pause
 • 12.15 Virksomhedernes digitale forestillingskraft, v. Reimer Ivang, erhvervsforsker, Ph.D. og konsulent. Virksomheder har hidtil mest digitaliseret interne processer og eksterne processer mellem virksomheder og forbruger. I dag er det i lige så høj grad produktet, der digitaliseres. Dermed udfordres virksomheder direkte på kerneforretningen. Det er nyt for mange, og det går hurtigt! Det kalder på et behov for at udvikle digital  forestillingskraft – hos ledelse og bestyrelse først og fremmest, men også hos medarbejdere. Hvordan kan  beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmeaktørerne påvirke denne udvikling? Spørgsmål fra salen
 • 13.15 Afrunding og afslutning på konferencen v. De regionale arbejdsmarkedsråd i Øst- og Vestjylland
 • 13.30 Frokost og networking

Printvenlig version af de endelige program for konferencen - (pdf)(nyt Vindue)  

Som deltager i konferencen fik man:

 • Et bredt perspektiv på virksomhedernes motivation for og viden om voksen- og efteruddannelse samt på konsulentrollen
 • Indsigt i vigtigheden af at styrke virksomhedernes digitale forestillingskraft
 • Spændende møder med kolleger fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremme om, hvordan konferencens input kan omsættes i daglig praksis

Konferencen er arrangeret af RAR Østjylland, RAR Vestjylland og AMK Midt-Nord.

 

Sidst opdateret: 31-07-2023