Spring over hovedmenu

Webinar 26. august: Skab mere værdi ved at stille skarpt på kompetencer.

18-08-2021

Er din virksomhed rustet til fremtiden? Og tænker du bæredygtighed og kompetencer strategisk ind i din kerneforretning? Der er rift om talenterne, og de rette kompetencer er afgørende for enhver omstilling - de skaber forretningsmæssig værdi ved at tilføre ny viden og nye måder at anskue processer og forretningsgange på.

Den 18. august mødtes aktørerne i beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmesystemet til et internt Webinar, hvor især kvalificeret arbejdskraft var på dagsordenen, og hvor 17 ordninger med dette som fokus blev præsenteret.

Netværksmødets hovedformål var at skabe og styrke netværket mellem parterne og sikre et indbyrdes kendskab til hinandens ordninger – sådan at virksomhederne kan understøttes bedst muligt med at finde kvalificerede og dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere.

Torsdag den 26. august følges netværksmødet op med et stort webinar, hvor virksomhederne selv deltager og får viden om fremtidens kompetencer, rekruttering, og de mange muligheder det skaber at ansætte akademikere.

Formålet er at skabe opmærksomhed om højtuddannet arbejdskraft og den værdi, som akademikere også kan bringe med sig ind i en virksomhed til vækst og viden- særligt i forhold til bæredygtighed.

Skal du være med til webinaret om fremtidens kompetencer den 26. august?

Se invitation og program og få adgang til tilmelding (pdf) (nyt vindue) Elektronisk tilmelding til webinaret - eksternt link - (nyt vindue)