Spring over hovedmenu

Behov for flere varme hænder

08-12-2021

Social og sundhedsområdet er et vigtigt indsatsområde i både Nordjylland, Østjylland og Vestjylland. Data peger på, at der i år 2030 vil mangle omkring 13.600 social og sundhedsassistenter og –hjælpere. Området er derfor et prioriteret branchenedslag hos de regionale arbejdsmarkedsråd. Derfor var der den 18. november inviteret til temadag med spot på at finde nye veje og muligheder til rekruttering på social- og sundhedsområdet.

Nyhed om social- og sundhedsområdet - december 2021 - printbar version (pdf) (nyt vindue)

Manglende varme hænder gør social og sundhedsområdet til et vigtigt indsatsområde.

Den 18. november havde de seks social- og sundhedsskoler i Region Nord- og Midtjylland sammen med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord inviteret til temadag med spot på at finde nye veje og muligheder til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Et område som er præget af stor mangel på arbejdskraft, og som i de kommende år kommer til at mangle endnu flere varme hænder.

Data peger på, at vi i år 2030 vil mangle omkring 13.600 social og sundhedsassistenter og –hjælpere. Området er derfor et prioriteret branchenedslag hos de regionale arbejdsmarkedsråd. ”Det er vigtigt, at vi sørger for at gøre det attraktivt at søge ind i faget, samtidig med at vi skal fokusere på fastholdelse og opkvalificering af den arbejdsstyrke, vi allerede har på SOSU området,” lyder det samstemmende fra formændene for De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nord-, Øst- og Vestjylland, Birgit Frederiksen, Jakob Beck Wätjen og Klaus Helmin-Poulsen.

Fremtidens rekruttering til SOSU området - nye veje og nye muligheder

Sådan lød den store overskrift for SOSU temadagens oplæg og workshops, som blev afholdt hos Randers Social- og Sundhedsskole, hvor foredragsholder og fremtidsforsker cand.scient.pol. Marianne Levinsen ledte deltagerene gennem en spændende dag. ”Det er en stor og vigtig opgave, som vi har foran os, og som vi håber på, at vi alle sammen kan være med til at løse. Vi er nødt til at tænke ud af boksen her. Både når det gælder om rekruttering og fastholdelse til SOSU området,” fastslår uddannelses- og udviklingskonsulent på ældreområdet i Frederikshavn Kommune, Lene Moselund.

Oplæg fra blandt andre SOSU styregruppen i Frederikshavn kommune, Fremforsk og Phønix Tag Materialer gav indspark til nye måder at tænke samarbejde på, rekrutting til branchen, og hvor vigtigt en god onboarding er for fastholdelse. Uddannelseskonsulent fra Holstebro Kommune, Anne Marie Rokkjær udtaler, at ”en konference som denne giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling på tværs af fora. Det er tydeligt, at der er et behov for dette. Vi er gået hjem med fornyet motivation og inspiration til nye mulige greb ind i indsatsen for en styrket rekruttering på området.”

Temadagens fokus på et forpligtigende samarbejde mellem alle aktører, hensynstagen til både nye og ældre generationers forskellige adfærd og forventninger til en arbejdsplads og fastholdelse af elever og ansatte, bliver taget med i det videre arbejde, som vigtige faktorer i løsningen på problematikken med manglende varme hænder nu og i fremtiden.

Sådan en dag er guld værd

Om temadagen siger direktør for Randers Social- og Sundhedsskole, Maria Dyhrberg Rasmussen følgende: ”Sådan en dag med gode oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og nye ideer er guld værd. Vi håber, at denne dag har været til stor inspiration for deltagerne, og at alle de gode ideer, som er udsprunget af både oplæg og workshops lever videre og bidrager positivt til at løse udfordringen med rekruttering og fastholdelse til social- og sundhedsområdet”.

Rådene vil også i 2022 have fokus på indsats på området, da der fortsat forventes at være behov for tilvejebringelse af arbejdskraft.

Vil du vide mere – kontakt:

  • Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland, tlf: 30 10 38 49
  • Klaus Helmin-Poulsen, formand for RAR Vestjylland, tlf. 5085 5032
  • Jakob Beck Wätjen, formand for RAR Østjylland, Tlf. 87 22 55 11
  • Anne Marie Rokkjær, uddannelseskonsulent fra Holstebro Kommune, tlf. 96 11 73 12
  • Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør for Randers Social- og Sundhedsskole, tlf: 86 41 69 00
  • Lene Moselund, uddannelses- og udviklingskonsulent, ældreområdet, Frederikshavn Kommune, tlf. 23847323
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, tlf: 72 22 36 02

Materialer fra dagen kan revireres hos sekretariatet/AMK Midt Nord. 72223600