Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fælles ambition på ungeområdet i Midtjylland

14% af unge mellem 16-29 år i Midtjylland er hverken i job eller i gang med en uddannelse. De unge kan der gøres endnu mere for med fælles indsatser og videndeling på tværs af regionen. Det mener kommunerne, regionen og de Regionale arbejdsmarkedsråd, der nu har vedtaget en fælles ambition.

De unge skal have bedre kendskab til arbejdsmarkedet og derigennem få lyst til at tage en uddannelse. Det skal bryde tendensen til, at flere og flere 16-29 årige er på anden offentlig forsørgelse end SU, og at mange af dem ikke får en uddannelse.

Når 35.000 unge i regionen ikke er i gang, bør der arbejdes mere sammen på tværs. Den ambition står kommunerne i regionen (KKR Midtjylland), Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Østjylland og Vestjylland samt Region Midtjylland sammen om med den nye aftale.

Dertil kommer corona-situationen der har ikke gjort det lettere for de unge, og når så mange unge allerede i dag ikke får uddannelse eller får foden inden for på arbejdsmarkedet, kalder det på mere handling. Parterne mener, at et styrket samarbejde vil være med til at sprede de gode initiativer og forhåbentlig få nye idéer til at spire på tværs af kommunerne.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd, kommunerne og Region Midtjylland gik i oktober 2019 sammen om en konference, som havde fokus på unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og karrierevalg. På konferencen deltog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efterlyste konkrete input og initiativer fra det midtjyske, som kan indgå i ministerens videre arbejde. På den baggrund har parterne udarbejdet et samarbejdspapir og et indsatskatalog som findes herunder.

Samarbejdsaftalen om ungeindsatsen i Midtjylland mellem KKR Midtjylland på vegne af de 19 kommuner i regionen, Region Midtjylland og de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland og Østjylland.

Hele samarbejdsaftalen (pdf) (nyt vindue)

Indsatskataloget med en oversigt over kommunale ungeindsatser til inspiration (pdf) (nyt Vindue)


Politisk ungetopmøde i 2021

Som beskrevet i samarbejdspapiret ønsker kommunerne, regionen og arbejdsmarkedsrådene konkret at arrangere et årligt politisk ungetopmøde – første gang i forsommeren 2021.

På mødet gøres status på de eksisterende samarbejder parterne imellem, og der tages evt. initiativ til formalisering af nye samarbejder. Beskæftigelsesministeren inviteres til at deltage i mødet, således at de midtjyske parter kan fortsætte og fremme den gode dialog med det nationale niveau. Det første topmøde kan danne rammerne om en drøftelse af et formaliseret samarbejde og partnerskab på området. Mere info om ungetopmødet følger.

Ny analyse om unges udbytte og læring i praktik og job

På vegne af RAR Vestjylland og RAR Østjylland har Realize udarbejdet en ny analyse der belyser job- og opkvalificeringspotentiale for unge uden uddannelse eller job. Analysen er gennemført på opdrag fra RAR Vestjylland og RAR Østjylland i november 2020. Analysen afdækker behovet for opkvalificering blandt ufaglærte unge, som aldrig har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse og som ikke har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. RAR Vestjylland og RAR Østjylland har med analysen efterspurgt viden om, hvordan vi sikrer, at unge får en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der er en speciel opmærksomhed på vekselvirkningen mellem job og uddannelse/VEU.
Analysen ventes snarligt at kunne offentliggøres.

Fælles pressemeddelelse om samarbejdet:

Ny analyse viser: Ufaglærte unge får nyt mod på livet med praktik og job - printvenlig version af pressemeddelelsen opsat med foto - RAR Østjylland 2021-03-26

Øget samarbejde skal få flere unge i job eller skole - Pressemeddelelsen i  - november 2020

Kontakt:

Jakob Beck Wätjen, Rådsformand for RAR Østjylland: 2164 5550 / 8722 5511
Anders Stryhn, Arbejdsmarkedsdirektør ved AMK-Midt-Nord, 7222 3602.

Sidst opdateret: 26-03-2021