Spring over hovedmenu

Beskæftigelsesplaner i kommunerne - RAR Østjylland

Overblik over østjyske beskæftigelsesplaner for 2023 samles her på hjemmesiden. RAR Østjylland vil også i 2023 indbyde til samspil om beskæftigelsesindsatsen regionalt og lokalt.

RAR Østjylland har fået beskæftigelsesplaner for 2023 til orientering fra de østjyske kommuner. Rådet kvitterer for planerne og drøfter dem på sit møde den 24. januar 2023 - herunder med fokus på ministermålene, som også er centrale for Rådet indsats.

Rådet vil her på siden samle links til de af kommunerne beskæftigelsesplaner, der er tilgængelige på de respektive hjemmesider. 

Rådet ser videndeling kommunerne imellem - og mellem Rådet og kommunerne - som afgørende for at skabe et fælles virkelighedsbillede som udgangspunkt for handling i forhold til østjyske udfordringer og potentialer i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Gennem tilvejebringelse af et samlet overblik her på siden over planerne har kommuner mv. mulighed for at se på tværs af kommunegrænser og evt. at lade sig inspirere af hinanden. Desuden bruger Rådet kommunernes beskæftigelsesplaner til at kvalificere sit arbejde med strategi og indsatsplaner.

Beskæftigelsesplaner 2023 - links til kommunale hjemmesider:

Favrskov - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Hedensted - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Horsens - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Norddjurs - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Odder - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Randers - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Samsø - Beskæftigelsesplan 2022 (eksternt link) (nyt vindue)

Silkeborg - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Skanderborg - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Syddjurs - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Viborg - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Aarhus - Beskæftigelsesplan 2023 (eksternt link) (nyt vindue)

Om beskæftigelsesplanerne:

I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2023. Beskæftigelsesplaner medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen. 

Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Se beskæftigelsesplanerne for 2022 (internt link)

Sidst opdateret: 22-05-2023