Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

03-04-2024

Ledigheden i Nordjylland steg med 388 fuldtidspersoner fra februar 2023 til februar 2024. Det er en vækst på 3,7%. Lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland faldt med 1.129 fuldtidspersoner fra december 2022 til december 2023. Det er et fald på 0,5%.

Nye data om nordjysk ledighed og beskæftigelse - 2024-04-03 med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue).

Beskæftigelsen faldt med 1.129 / 0,5% i forhold til december 2023. Faldet kommer fra et højt niveau, og den aktuelle beskæftigelse er fortsat historisk høj. Arbejdsmarkedet er dog i gang med en tilpasning mod en lidt lavere efterspørgsel efter arbejdskraft. Ledigheden er steget en smule med 388 / 3,7%. Ledigheden har været moderat stigende siden ultimo 2022. Ledigheden er fortsat lav med 3,7% af arbejdsstyrken.

Efterspørgslen er således aftagende men stadig på et højt niveau. Ledigheden er stigende men stadig på et lavt niveau. Det bevirker bl.a., at der fortsat er en række udfordringer med at skaffe den ønskede arbejdskraft i virksomhederne.

Den udfordring har RAR Nordjylland netop forholdt sig til på ny, og Rådet har vedtaget en ny positivliste med 333 jobrettede kurser, hvor jobcentrene kan få et ekstra tilskud, når ledige opkvalificeres inden for disse områder.

Positivlisten for den regional uddannelsespulje – RAR Nordjylland - finder du på Rådets hjemmeside.

”Der er ledig og kompetent arbejdskraft til rådighed, og RAR opfordrer til, at virksomhederne bruger jobcentrene og a-kasserne, hvis der er brug for at ansætte arbejdskraft. Hvis det sker i god tid, er der mulighed for at omskole eller efteruddanne ledige til jobbet”, fremhæver Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland.

Nordjylland i balance - kvalificeret arbejdskraft til private og offentlige arbejdspladser er et overordnet fokus for RAR Nordjylland. Med et nyt indsatsark for 2024-2025 peger Rådet herunder på et udvalg af udfordringer og initiativer og inviterer til samspil om løsninger.

Indsatsark 2024-25 er klar her på Rådets hjemmeside.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.