Spring over hovedmenu

Nordjysk samarbejde har hjulpet afskedigede medarbejdere fra Danish Crown videre

09-11-2023

Tidligere på året blev der indgivet en varslingssag fra Danish Crown i Sæby. Dette udløste en omfattende indsats med at hjælpe de omkring 800 medarbejdere videre i job og sikre dem relevant uddannelse og opkvalificering. Samarbejdet mellem Danish Crown, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og øvrige interessenter spillede en afgørende rolle i at støtte de berørte medarbejdere i deres jobskifte.

Varsling af op mod 800 medarbejdere

Varslingen om afskedigelserne fra slagteriet, som berørte omkring 800 medarbejdere, skabte usikkerhed både for de ansatte og lokalsamfundet. På det tidspunkt var det afgørende, at virksomheder i hele regionen trådte til og viste deres engagement ved at tilbyde jobåbninger til de medarbejdere, der var blevet afskediget. Jobcentrene gjorde en afgørende indsats for dette. For at hjælpe medarbejderne videre blev et tæt samarbejde etableret mellem Danish Crown, Jobcenter Frederikshavn, Jobcenter Hjørring, Jobcenter Aalborg, Jobcenter Brønderslev, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (AMK), NNF samt nordjyske uddannelsesinstitutioner.

Styrket samarbejde med stor indvirkning

Samarbejdet, og de igangsatte initiativer, har haft en positiv indvirkning på flere områder. Alle de afskedigede medarbejdere fik tilbudt individuelle samtaler med Jobcenter Frederikshavn for at afklare deres kompetencer og behov. Derudover blev der arrangeret job- og uddannelsesmesser, hvor medarbejderne blev introduceret til nye jobmuligheder og uddannelser. For dem, der ønskede at søge job på andre Danish Crown slagterier, blev der organiseret interne jobmesser og busture for at udforske disse muligheder. Endelig blev varslingsmidler brugt til at opkvalificere medarbejderne gennem seks forskellige opkvalificeringsforløb, som omfattede to forløb målrettet metalindustrien, to forløb målrettet kabelmontør, et forløb målrettet SOSU samt et rengøringsforløb.

Derudover har der været fokus på det pædagogiske område, hvor der i Frederikshavn blev afviklet et informationsmøde mellem borgere og virksomheder, hvilket resulterede i flere matches. Ligeledes blev der afholdt et informationsmøde omkring bygge- og anlægsbranchen, hvor der også blev skabt matches.

Heidi Juel Frederiksen, Afdelingsleder ved Jobcenter Frederikshavn, udtaler:

"Samarbejdet mellem forskellige aktører har været afgørende for at hjælpe de afskedigede medarbejdere med at finde nye job og karriereveje. Resultaterne viser, at når vi arbejder sammen, kan vi opnå store resultater."

Hvor er medarbejderne nu?

Mange af de tidligere medarbejdere er kommet i beskæftigelse inden for forskellige brancher, og RAR Nordjylland har draget værdifulde erfaringer fra denne indsats. Samarbejdsparterne vil fortsætte med at støtte de igangværende bestræbelser på at hjælpe de afskedigede medarbejdere videre i beskæftigelse. Der søges også aktivt efter yderligere midler til at støtte fremtidige aktiviteter.

Flere har fundet beskæftigelse som kabelmontører, nogle har valgt at uddanne sig som SOSU-assistenter, og andre har søgt beskæftigelse inden for metalindustrien samt vagt og sikkerhedsbranchen. Nogle medarbejdere har også valgt at flytte med Danish Crown på nogle af deres øvrige adresser i Danmark.

Et ekstraordinært eksempel på samarbejdets succes er virksomheden ProCon Wind Energy, der tilbyder elektriske og tekniske løsninger til den grønne omstilling, primært inden for offshore vind industrien. Virksomheden stod over for en udfordring med at finde elektrikere, og efter rådgivning fra AMK-Midt Nord gennemførte nogle af de tidligere ansatte en målrettet opkvalificering til kabelmontører. Kabelmontører kan udføre en betydelig del af det elektrikerarbejde, som ProCon mangler, derfor har samarbejdet også løst konkrete udfordringer hos virksomheden. Nu, hvor de tidligere slagteriarbejdere arbejder hos ProCon som kabelmontører, bidrager de effektivt til at løse mangelproblemet med elektrikere. Dette eksempel understreger de positive resultater af samarbejde og opkvalificering, der gavner både den lokale arbejdsstyrke og virksomhederne.

Dan Oxholm, Formand for RAR Nordjylland, udtaler: "Varslingen hos Danish Crown var en stor udfordring for vores region, men samarbejdet har vist, at det er muligt at hjælpe medarbejdere med at finde nye jobmuligheder. Det er den type indsats, der bidrager til beskæftigelse i stedet for ledighed. Jobcenter Frederikshavn har udført en stor og flot indsats for at hjælpe de afskedigede. Jeg vil gerne fremhæve det brede samarbejde, der har været omkring de fyrede på Danish Crown. Alle parter har budt konstruktivt ind - Jobcentre, organisationer, virksomheder, erhvervsskoler, AMK Midt-Nord, RAR med flere.

Et bredt samarbejde med en hurtig koordineret varslingsindsats har ført til, at mange er kommet i job, og der arbejdes ufortrødent videre. Det har vist sig, at der kan flyttes arbejdskraft i Nordjylland, når alle arbejder sammen om det. Der er fortsat mange af de fyrede slagteriarbejdere, der stadig ikke har fået arbejde, i lighed med andre ledige. Det er en arbejdskraft ressource, som vi er klar på at samarbejde om at få flyttet ud i virksomheder med behov for arbejdskraft."

Printvenlig version af pressemeddelelsen - Nordjysk samarbejde har hjulpet afskedigede medarbejdere fra Danish Crown videre" - udsendt 9. november 2023 (pdf-fil)(nyt vindue)

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, formand for RAR Nordjylland, tlf. 4057 7190
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602.