Spring over hovedmenu

Nyt og energisk regionalt arbejdsmarkedsråd vil bidrage til et styrket arbejdsmarked

28-06-2022

Det nykonstituerede arbejdsmarkedsråd i Nordjylland (RAR) tiltræder i en tid, hvor øget samspil og en koordinerende indsats kan være afgørende for at sikre arbejdsgiverne kvalificeret arbejdskraft.

Nyt RAR Nordjylland er klar til at tage udfordringen op

Mangel på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en voksende udfordring og trussel mod væksten i Nordjylland. Et match mellem udbudte og efterspurgte kompetencer er derfor en kerneopgave for beskæftigelsessystemet – og her vil RAR Nordjylland fortsat påtage sig en aktiv rolle. I første omgang handler det om at identificere de konkrete udfordringer, og dernæst at samle relevante parter for at skabe gode løsninger til gavn for hele Nordjylland.

RAR skal regionalt koordinere beskæftigelses- og opkvalificeringsindsats rettet mod områder med mangel på arbejdskraft. Indsatsen skal sikre en kompetent arbejdsstyrke, så virksomhedernes medarbejdere er rustet til fremtidens arbejdsmarked, og så ledige har de kompetencer, som efterspørges. Der er herunder fokus på opkvalificering fra ufaglært til faglært, at understøtte brancheskifte til mangelområder og opkvalificere i forhold til de behov, som den grønne omstilling og digitaliseringen stiller. Derudover handler indsatsen om at udvide arbejdsstyrken - eksempelvis ved at flere unge, der er aktuelt er uden uddannelse og job, langtidsledige, borgere med handicap og udlændinge kommer i job.

Den nyudpegede Formand for RAR Nordjylland, Dan Oxholm ser frem til samarbejdet i RAR og på tværs af aktørerne i Nordjylland:

”Vi ønsker forsat at være en initiativtager, som medvirker til at sikre kvalificeret og tiltrækkelig med arbejdskraft på det nordjyske arbejdsmarked. Det vil vi gøre i samspil og i koordinerende indsats med alle relevante aktører og med fokus på understøttende tværgående initiativer. Det unikke samarbejde om at skaffe taxichauffører til det nordjyske, som netop er gennemført, var et godt eksempel på, hvor gode resultater vi kan skabe med fokus på fælles initiativer - og hvis vi løfter i samlet flok.”

Bygger videre på et godt fundament for indsats

Rådsformanden fortsætter: ”Den 1. juni tog et nyt RAR over. Det gjorde vi med tak til det afgåede Råd for at aflevere stafetten på bedste vis. Det er fine resultater og gode samarbejder, som vi overtager. Det skal vi nu leve op til. Og vi er startet ret godt – sagt på nordjysk. Et livligt og sprudlende seminar og gode rådsmøder giver mod opgaven. Den gode energi tager vi med ind i Rådsarbejdet - med en tro på, at de fleste udfordringer med rekruttering af arbejdskraft kan løses, hvis alle aktører rykker sammen i en fælles indsats. Vi ser ind i en spændende rådsperiode, hvor vi håber at hjælpe flere grupper ud på arbejdsmarkedet og støtte op om initiativer og samle parter - som eksempelvis i dag, hvor knap 70 fra kommuner, a-kasser, uddannelsesinstitutioner med mere deltog i Rådets webinar om videndeling, indsats og samarbejde”.

RAR Nordjylland har nu taget hul på sin tredje Rådsperiode, som varer fire år. Rådet har 21 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (DA og FH), kommunerne, regionsrådet og Danske Handicaporganisationer. Formandskabet består de næste to år af Formand Dan Oxholm (FH), 1. Næstformand Birgit Frederiksen (DA) og 2. Næstformand Daniel Borup (Kommunerne).

Læs mere om opgave, medlemmer og fokus på Rådets hjemmeside

For yderligere kommentarer kontakt:

  • Dan Oxholm, Formand, RAR Nordjylland, Tlf.: 40 57 71 90
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf.: 72 22 36 02

Nyt og energisk RAR vil bidrage til et styrket arbejdsmarked - pressemeddelelsen i printbar pdf-version (pdf)(nyt vindue)