Spring over hovedmenu

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse

31-08-2022

Beskæftigelsen steg med 6.594 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2021-2022. Fra juli 2021 - 2022 faldt den nordjyske ledighed med 1.756 bruttoledige. Det svarer til et fald på 17,3%. Der er en ledighedsprocent på 3,0%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-08-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Beskæftigelsen steg i alle nordjyske kommuner fra maj 2021-22. Samlet steg beskæftigelsen med 6.594 / 2,9%. Antallet af beskæftigede steg mest i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring med henholdsvis 3.098, 594 og 500 fuldtidspersoner.

Antallet af ledige er faldet med 1.756 fuldtidspersoner det seneste år. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 17,3%. Der er en ledighed på 3,0% i procent af arbejdsstyrken. Det er et fald på 0,6 procentpoint på et år. Ledigheden faldt i alle nordjyske kommuner. Ledigheden faldt mest på Læsø med 44,0% og mindst på Mors 0,6%.

Ledigheden for mænd er 2,8%, og den er 3,1% for kvinder. Ledigheden er faldet med 1,0 procentpoint for mænd og med 0,9 procentpoint for kvinder det seneste år.

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper det seneste år. Det største fald er for 50-59 årige mænd, hvor ledigheden er faldet med 37,2%, og det mindste fald er for kvinder i aldersgruppen 30-39 år med 3,3%.

Ledigheden er faldet i alle a-kasser. Det største antalsmæssige fald er hos 3F med 345 / 26,9%. Det største procentvise fald er hos Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) med 42,6%. Den laveste ledighedsprocent findes fos FOA med 1,4% af de forsikrede. Der har været en vækst i antallet af ikke forsikrede på 540 / 57,8%. Det skyldes hovedsageligt en tilgang af ukrainske borgere, som er ledige og klar til et job.

Nærmere oplysninger:

  • Dan Oxholm, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 40 57 71 90
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-08-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)