Spring over hovedmenu

Solskin over nordjysk arbejdsmarked

31-05-2022

Beskæftigelsen steg med 10.895 fuldtidspersoner i Nordjylland fra februar 2021-2022. Fra april 2021 - 2022 faldt den nordjyske ledighed med 4.683 bruttoledige. Det svarer til et fald på 37,5%. Der er en ledighedsprocent på 2,8%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-05-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

Beskæftigelsen steg i alle nordjyske kommuner fra februar 2021-22. Samlet steg beskæftigelsen med 10.895 / 5,1%. Antallet af beskæftigede steg mest i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn med henholdsvis 5.235, 868 og 814 fuldtidspersoner.

Antallet af ledige er faldet med 4.683 fuldtidspersoner det seneste år. Det svarer til et gennemsnitligt fald på 37,5%. Der er en ledighed på 2,8% af arbejdsstyrken. Det er et fald på 1,7 procentpoint på et år. Ledigheden faldt i alle nordjyske kommuner. Ledigheden faldt mest på Læsø med 60,0% og mindst i Aalborg med 33,9%.

Ledigheden for mænd er 2,6%, og den er 2,9% for kvinder. Ledigheden er faldet med 1,8 procentpoint for mænd og med 1,5 procentpoint for kvinder det seneste år.

Ledigheden er faldet for alle aldersgrupper det seneste år. Det største fald er for 50-59 årige mænd, hvor ledigheden er faldet med 49,5%, og det mindste fald er for kvinder i aldersgruppen 30-39 år med 27,5%.

Ledigheden er faldet i alle a-kasser. Det største antalsmæssige fald er hos 3F med 1.014 / 42,7%. Det største procentvise fald er hos Metalarbejderne med 52,9% / 279. Den laveste ledighedsprocent findes fos DSA med 1,2% af de forsikrede og hos FOA med 1,6% ledige i procent af de forsikrede.

Denne pressemeddelelse er den sidste fra RAR Nordjylland i indeværende rådsperiode. 1. juni 2022 tiltræder nye medlemmer af RAR Nordjylland for den kommende fireårige rådsperiode.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-05-31 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)