Spring over hovedmenu

Lav nordjysk ledighed giver virksomheder udfordringer med at skaffe nye medarbejdere

01-04-2022

Beskæftigelsen steg med 9.159 fuldtidspersoner i Nordjylland fra december 2020-2021. Fra februar 2021 -2022 faldt den nordjyske ledighed med 7.088 bruttoledige. Det svarer til et fald på 44,4%. Der er en ledighedsprocent på 3,2%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-04-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

”Der er fuld tryk på det nordjyske arbejdsmarked. Det seneste år steg beskæftigelsen med over 9.000 og ledigheden faldt med over 7.000. De seneste måneder har budt på en stribe af positive rekorder for udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked. Det er et bredt funderet opsving på arbejdsmarkedet. Det er alle nordjyske kommuner, alle a-kasser, aldersgrupper og både mænd og kvinder, der har medvind på arbejdsmarkedet”, forklarer Birgit Frederiksen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Nordjylland.

Rådsformanden fortsætter:
”Den positive udvikling giver dog også udfordringer for de nordjyske virksomheder. STAR har netop offentliggjort den seneste undersøgelse af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer. Heraf fremgår det, at virksomhederne har haft problemer med at finde nye medarbejdere med de rette kompetencer i 33,2% af de opslåede stillinger. I ca. halvdelen af tilfældene har virksomhederne i stedet ansat personale, som ikke har alle de ønskede kompetencer. Det er blandt andet inden for rengøring, social- og sundhed, transport, lager, dagplejer, butik, bygge og anlæg og køkkenområdet, at virksomhederne har haft problemer med at rekruttere nyt personale”.

”I RAR Nordjylland har vi netop vedtaget en ny positivliste for den regionale uddannelsespulje. Positivlisten rummer kurser, hvor jobcentrene får et ekstra tilskud til at opkvalificere ledige inden for områder med mangel på arbejdskraft. Listen træder i kraft fra 1. april og gælder et år frem. Det er en af de måder, vi kan hjælpe virksomhederne med at kunne rekruttere mere af det personale, de står og mangler”, afslutter Birgit Frederiksen.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-04-01 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)