Spring over hovedmenu

Laveste nordjyske ledighed siden 2008

10-01-2022

Fra november 2020 til november 2021 faldt den nordjyske ledighed med 5.007 bruttoledige. Det svarer til et fald på 38,1%. Beskæftigelsen steg med 5.138 fuldtidspersoner i Nordjylland fra august 2020-2021. Der er en ledighedsprocent på 2,9%.

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-01-10 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)

I august måned satte beskæftigelsen endnu engang rekord med 224.606 fuldtidspersoner. Det er 13 år siden beskæftigelsen sidst var højere end det. Den første nedlukning på grund af corona førte til et fald i beskæftigelsen på 1.044 / 0,5% målt mellem august 2019-20. Året efter fra august 2020-21 steg beskæftigelsen markant med 5.138 / 2,3%.

I forhold til tiden før første nedlukning på grund af corona er beskæftigelsen steget med 4.094 / 1,9% målt mellem august 2019-21.

Ledigheden er også historisk lav. Ikke siden 2008 har der været en ledighedsprocent i Nordjylland på under 3% af arbejdsstyrken. I Thisted og på Mors er ledigheden helt nede på henholdsvis 1,6% og 1,7% af arbejdsstyrken.

I november var der 8.117 fuldtidsbruttoledige. Det er et fald på 5.007 / 38,1% på et år. Det største relative flad i ledigheden er i Thisted med 54,3% på et år. Det mindste fald i ledigheden er i Frederikshavn med 30,6%.

Medvinden på arbejdsmarkedet har bevirket, at virksomhederne har fået sværere ved at finde ny arbejdskraft. I den seneste rekrutteringssurvey fra STAR melder virksomhederne, at de har haft svært ved at besætte 34,8% af de opslåede stillinger det seneste halve år.

RAR Nordjylland arbejder målrettet for at hjælpe virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft og for, at flere borgere får en aktiv plads på arbejdsmarkedet. Det gælder blandt andet unge uden job eller uddannelse, langtidsledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Sideløbende har Rådet stort fokus på en efterspørgselsrettet opkvalificering af arbejdsstyrken, så både ledige og beskæftigede kan afhjælpe manglen på arbejdskraft i de nordjyske virksomheder.

Nærmere oplysninger:

  • Birgit Frederiksen, Formand for RAR Nordjylland, tlf. 3010 3849
  • Anders Stryhn, direktør AMK Midt-Nord, 7222 3602

Nyt om nordjysk ledighed og beskæftigelse - RAR Nordjylland 2022-01-10 pressemeddelelsen med grafer og tabeller (pdf) (Nyt vindue)