Spring over hovedmenu

Videndeling-RAR-Nordjylland

Videndeling - RAR Nordjylland - Notater, analyser og tiltag

Her på siden samles link til relevante analyser, notater og tiltag som baggrund for videnopsamling i RAR Nordjylland samt med henblik på kvalificering af de forskellige beslutningsprocesser i RAR regi.

Rådsmedlemmer kan bruge materialerne som forberedelse og input til møder og strategisk beslutningstagen. På siden samles link til materialer, som er oppe i tiden, og som er relevante ifht Rådets arbejde. Op til Rådsmøder lægger AMK links til egne og andre interessenters relevante materialer. Derudover er det hensigten, at Rådets medlemmer på møder og mellem møderne melder ind til AMK, hvis der er materialer, man ønsker at dele i Rådet.

Gode ideer kan indmeldes via mail til Hans Svenstrup på has@star.dk

I takt med at nye emner bringes ind lægges de øverst i listen. I tilfælde af, at listen på et tidspunkt får et omfang, der hæmmer overskueligheden, vil AMK forsøge at emneinddele listen.

Materialerne på listen herunder stammer fra diverse bidragsydere og hjemmesider. AMK har lagt materialerne ind på siden, der hvor det ikke har været muligt at lave direkte links til hjemmesider.

Analyser/notater videndeling i RAR Nordjylland: 

Aktivitetsoversigt ifht at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft

Oversigt over konkrete initiativer lokalt i Nordjylland som konsekvens af og inspiration til RAR Nordjyllands indsats i forhold til rekrutterings- og mangelproblemer på arbejdskraft. Selve listen opdateres til RAR to gange årligt. Herundover inddrages aktuelt relevante initiativer på Rådets møder. Rådets samarbejdparter er velkomne til at melde initiativer ind til Rådets sekretariat AMK Midt-Nord på telefon 7222 3600. Rådet har valgt at lægge listen på hjemmesiden med henblik på videndeling og inspiration.

Aktivitetsliste - senest opdateret marts 2020 (pdf) (Nyt Vindue)

”Udenlandsk arbejdskraft - fokus på østeuropæiske EU-lande”.

Notatet er udarbejdet til RAR Nordjyllands drøftelse den 28. januar 2020, som havde fokus på både ledige og beskæftigede – udfordringer og potentialer. Efter beslutning i Rådet videndeles Notatet. Rådet anbefaler styrket opkvalificering af såvel ledig som beskæftiget østeuropæisk arbejdskraft i Nordjylland - særligt ifht sprogkundskaber. Notatet belyser blandt andet:

  • Udenlandske statsborgere beskæftiget i Danmark fordelt på statsborgerskab, opholdsgrundlag, branche og varighed af ophold
  • Køns- og alderssammensætning for gruppen af beskæftigede statsborgere fra østeuropæiske EU-lande
  • Forsikrede ledige fordelt på statsborgerskab
  • Forsikrede ledige fra østeuropæiske EU-lande fordelt på statsborgerskab, kommuner, varighed af ophold og a-kassetilhørsforhold
  • Forsikrede ledige dimittender fra østeuropæiske EU-lande fordelt på statsborgerskab og kommuner.

Notat om udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland (pdf) (nyt Vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023