Spring over hovedmenu

Medlemmer – RAR Hovedstaden

Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som repræsenterer Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne, Kommunekontaktrådet (KKR), Danske Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet. Derudover har RAR tilknyttet tilforordnede, som også deltager på rådsmøderne. RAR har en funktionsperiode på 4 år.

Den indeværende rådsperiode er fra 1. juni 2018 til 31. maj 2022.

Bemærk i forhold til medlemsoversigten, at pr. 1. januar 2019 er Landsorganisationen i Danmark (LO) og FTF fusioneret og blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Rådsmedlemmer

 • FH - Per G. Olsen (formand)
 • FH - John Westhausen
 • FH - Christian Grønnemark
 • FH - Lene Lindberg
 • FH - Birte Lundsgaard
 • FH - Rasmus H. Balslev
 • Akademikernes Centralorganisation - Sara Gundelach Vergo
 • DA - Leif Elken (1. næstformand)
 • DA - Rikke Rye
 • DA - Jørgen Bang-Petersen
 • DA - Kenny Vermehren Dahl
 • DA - Louise Sjøntoft
 • DA - Salina Larsen
 • Lederne - Gitte Winkler
 • KKR Hovedstaden - Trine Græse 
 • KKR Hovedstaden - Kåre Harder Olesen
 • KKR Hovedstaden - Ole Søbæk
 • KKR Hovedstaden - Astrid Aller
 • KKR Hovedstaden - Peter Mikkelsen
 • Danske Handicaporganisationer - Lis Særmark-Thomsen
 • Regionsrådet - Karoline Vind

Tilforordnede

 • Erhvervsskoler - Morten Emborg
 • Erhvervsakademier og professionshøjskoler - Ole Gram-Olesen
 • Universiteterne - Peter Bøcher

Sekretariat 

 • Arbejdsmarkedsdirektør Jakob Heltoft
 • Arbejdsmarkedschef Susanne Hansen
 • Specialkonsulent Helle H. Simonsen
Sidst opdateret: 29-09-2021