Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Hovedstaden

22-02-2024

Nyt fra RAR Hovedstaden, februar 2024

Flere personer med funktionsnedsættelse skal i job

Et enigt RAR Hovedstaden har besluttet tre særlige fokusområder, når det gælder indsatsen for at få flere personer med funktionsnedsættelse i uddannelse og job.

På forrige rådsmøde i december drøftede RAR, hvordan indsatsen kan styrkes, og med udgangspunkt i et idékatalog udarbejdet af Specialfunktionen Job og Handicap (SJH), fortsatte vi drøftelsen på årets første rådsmøde.

Idékataloget er et resultat af et møde mellem specialfunktionen og Danske Handicaporganisationers RAR-repræsentanter på tværs af de 8 RAR, og vi besluttede at prioritere tre områder, hvor vi som RAR sammen med specialfunktionen kan gøre en forskel.

Fokusområderne er, at:

  • Styrke vidensniveauet i jobcentre og a-kasser om mulighederne for handicapkompenserende ordninger.
  • Styrke RAR’s dialog med kommunerne om indsatsen via et årligt oversigtsnotat baseret på bl.a. eksisterende registerdata og andre kilder. 
  • Opfordre Specialfunktionen Job og Handicap til at bidrage til at gøre overgangen fra uddannelse til job lettere for studerende med et handicap. Fx via aktiviteter, som kan styrke den fælles viden hos vejledere på uddannelsesinstitutioner og medarbejdere i jobcentrene om mulighederne for at understøtte de unge i overgangen.

RAR Hovedstaden vil også henvende sig til kommunernes udvalg på beskæftigelsesområdet og opfordre til, at udvalgene drøfter mulighederne for, at personer med funktionsnedsættelse kan blive en mere aktiv del af arbejdsmarkedet.

Den landsdækkende enhed Specialfunktionen Job & Handicap har som en af deres primære opgaver at afholde grundkurser om de handicapkompenserende ordninger for nøglepersoner i kommuner og a-kasser. I kan finde oplysninger og inspirationsmateriale vedr. handicapområdet på STARs hjemmeside.

Temaside vedr. handicapområdet (link til star.dk)