Spring over hovedmenu

Nyhed RAR Hovedstaden

12. oktober 2023 12-10-2023

Nyt fra RAR Hovedstaden, oktober 2023

Justeret positivliste pr. 1. oktober 2023

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje er opdateret pr. 1. oktober 2023. Vi har tilføjet 11 nye korte, erhvervsrettede kurser og dermed er der i alt 352 unikke kurser på listen, som gælder frem til 31. marts 2024.

Kurserne knytter sig til nye områder med mangel på arbejdskraft.

IllustrationPositivlisterne kan findes via Hovedstadens hjemmeside. Listerne findes i 3 versioner, som giver forskellige muligheder i forhold til at søge efter kurser i de enkelte RAR-områder eller inden for erhvervsområder. Det er også muligt at printe en version af listen.

Husk at ledige i regionen også kan tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR-Sjælland og RAR-Bornholm.

Det udvider jobcentrenes muligheder for at tilbyde opkvalificering målrettet de aktuelle jobmuligheder og dermed også efterkomme virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft.

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje - link til RARs hjemmeside

Nytteindsats

RAR Hovedstaden har vedtaget ny strategi for anvendelse af nytteindsats i kommunerne.

Strategien kan læses på rådets hjemmeside og indeholder anbefalinger til kommunerne ifm. etablering af nytteindsats.

Anbefalingerne baserer sig bl.a. på erfaringer ifm. behandling af kommunernes ansøgninger til RARs Sagsudvalg om dispensation for rimelighedskravet ifm. etablering af nytteindsats.

RAR Hovedstadens strategi – anvendelse af nytteindsats i kommunerne