Spring over hovedmenu

Nyhed-RAR Hovedstaden

06-07-2023

Nyt fra RAR Hovedstaden, juli 2023

Ny formand for RAR Hovedstaden

RAR Hovedstaden har valgt ny formand. Louise Sjøntoft, der er HR Direktør i NCC Danmark afløser Leif Elken, der efter mange års aktiv indsats er trådt ud af RAR.

Billede af Louise SjøntoftLouise repræsenterer arbejdsgiversiden i RAR og ser frem til at stå i spidsen for et RAR, der har fokus på at skabe balance på det regionale arbejdsmarked.

RAR Hovedstadens formandskab udgøres nu af Louise Sjøntoft, Mikkel Andersen (formand for FH Hovedstaden) og Trine Græse (borgmester i Gladsaxe Kommune.

RAR Hovedstadens formandskab - link til RARs hjemmeside

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

På den anden side af sommerferien bliver det store tema i rådsarbejdet - foruden den løbende prioritering af rådets VEU-arbejde – nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. RAR vil følge og understøtte implementeringen, herunder at a-kasserne overtager indsatsen for a-dagpengemodtagere de første tre måneder.

Det er altafgørende for både de ledige og for virksomhederne, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser. RAR vil have fokus på understøtning af netværk mellem jobcentre og a-kasserne og fælles løsninger, der hvor det giver mening.

RAR Hovedstadens strategi- og handlingsplan - link til RARs hjemmeside

Dialog med uddannelsesinstitutionerne

Rådets samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sker primært gennem RARs VEU-koordinatorer i forbindelse med konkrete opkvalificeringsforløb og via institutionernes repræsentanter i RAR.

Som supplement til dette har RAR-formandskabet inviteret repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne til et årligt møde, hvor der er mulighed for at tage generelle temaer op, samle op på problemstillinger ift. opkvalificeringsindsatsen og få input til RARs prioriteringer i bl.a. Job-VEU indsatsen. Første møde blev holdt den 7. juni.

På mødet var der enighed om, at der skal være en videre drøftelse af strategiske samarbejder og partnerskaber mellem RARs VEU-indsats og uddannelsesinstitutioner, herunder hvordan flere målgrupper kan deltage i opkvalificering.

Ny rekrutteringssurvey

STAR har netop offentliggjort en ny rekrutteringssurvey. Den viser aftagende rekrutteringsudfordringer på landsplan med variationer mellem brancher og landsdele.

I Hovedstaden ligger den forgæves rekrutteringsrate (FRR) på 22,1 %. Et fald ift. marts hvor andelen af forgæves rekrutteringer var 27,8 %. Højest FRR ses inden for brancherne Hoteller og Restauranter (53 %) samt Industri (38 %). FRR bliver dog mindre, når man fratrækker job der efterfølgende er besat med en anden profil (substitution).

Rekrutteringssurvey, juni 2023 - link til STARS hjemmeside