Spring over hovedmenu

Nyhed-RAR Hovedstaden

27-02-2023

Nyt fra RAR Hovedstaden, februar 2023

Retning på RARs arbejde

RAR Hovedstadens Strategi- og handlingsplan er på trapperne. Rådet har haft de forberedende drøftelser på strategiseminar sidste år og på rådsmødet den 9. februar. På næste møde i marts beslutter rådet endeligt hvilke pejlemærker og indsatser, der skal prioriteres frem til 2026.

RARs overordnede fokus de kommende år er at sikre et arbejdsmarked i balance, hvor virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Og hvor flest mulige har fodfæste på arbejdsmarkedet.

I starten af 2023 ser vi et arbejdsmarked, hvor en række brancher melder om forgæves rekrutteringer samtidig med, at der er virksomheder, som rammes af nedgang som følge af situationen i Ukraine og den stigende inflation.

Samtidig er der - uanset konjunkturudsving - en række strukturelle forhold, der gør, at nogle områder forventeligt vil mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer de kommende år. Det gælder fx velfærdsområderne samt brancher inden for grøn omstilling.

RAR Hovedstadens vigtigste opgave er at fokusere på ubalancerne på det regionale arbejdsmarked.

illustrationVi følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt, så vi løbende kan tage stilling til, hvilke konkrete aktiviteter, der er behov for. På den måde sikrer vi, at der altid er et beredskab til at sætte hurtigt ind med en målrettet indsats i forhold til beskæftigelsessituationen og udviklingen på det regionale arbejdsmarked.

Vores primære redskab er Job-VEU indsatsen, hvor vores VEU-Koordinatorer i Arbejdsmarkedskontor Øst i samarbejde med relevante aktører igangsætter og koordinerer opkvalificering, matcharrangementer mm. – og også med relativt kort varsel. Frem mod mødet i marts skal det overordnede fokus konkretiseres i, hvilke mål RAR vil sætte for det kommende år og hvilke konkrete initiativer, der skal sikre, at vi opfylder målene.

Når strategi- og handlingsplanen er endelig godkendt, kan den findes på RARs hjemmeside.

Her kan man også læse referater fra rådets møder.

Link til RARs hjemmeside