Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Hovedstaden

21-12-2023

Nyt fra RAR Hovedstaden, december 2023

Glædelig jul og godt nytår

RAR Hovedstaden ønsker glædelig jul og godt nytår og takker for samarbejdet i 2023.

Rådet har i løbet af året haft en række temaer på dagsordenen.

Det gennemgående tema har været rekrutteringssituationen og hvilke indsatser der kan understøtte et arbejdsmarked i balance. Vi har også sat fokus på, hvordan vi sikrer et godt samarbejde mellem jobcentre og a-kasser, når a-kasserne overtager de første 3 måneders kontaktforløb for de forsikrede ledige i det nye år.

Derudover er vi optaget af indsatsen for at få flere unge samt borgere med handicap i job og uddannelse.

På årets sidste rådsmøde tog vi en bredere drøftelse af, hvordan fokus på borgere med handicap kan styrkes i beskæftigelsesindsatsen, og hvordan RAR kan bidrage hertil.

Et af beskæftigelsesministerens mål har siden 2019 været, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og RAR lægger vægt på, at ansættelse af personer med handicap bliver en mere integreret del af beskæftigelsesindsatsen. Både af hensyn til den enkelte, men også af hensyn til virksomhedernes rekruttering.

Med udgangspunkt i en status fra Specialfunktionen Job og Handicap drøftede vi, hvordan vi som RAR i højere grad kan bidrage til at sætte mere spot på handicapindsatsen.

Derudover har Danske Handicaporganisationers RAR-repræsentanter på tværs af de 8 RAR holdt møde for at drøfte, hvordan rådene i højere grad kan være med til at løfte denne vigtige dagsorden. Det har resulteret i et oplæg med mulige RAR-initiativer.

RAR Hovedstaden vil derfor som noget af det første i det nye år prioritere konkrete aktiviteter på området i 2024.

I kan finde oplysninger og inspirations-materiale på STARs hjemmeside vedr. handicapområdet:

Link til STARs temaside vedr. handicapområdet