Spring over hovedmenu

Nyhed - RAR Hovedstaden

03-04-2023

Nyt fra RAR Hovedstaden, april 2023

Ny Positivliste for den regionale uddannelsespulje

RAR Hovedstaden har godkendt ny positivliste for den regionale uddannelsespulje.
Med den nye liste er der god mulighed for målrettet opkvalificering med kurser rettet mod områder med mangel på arbejdskraft. Og RAR opfordrer til, at jobcentre og a-kasser har fokus på disse kurser i deres dialog med de ledige.

Listen består af 341 korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er eller forventes jobåbninger i løbet af de næste 6 måneder. På positivlisten er hvert enkelt kursus knyttet til en stillingsbetegnelse. Det skal gøre det nemmere for jobkonsulenter at vejlede omkring kursusmuligheder. Flere af kurserne kan dog bruges i forbindelse med forskellige stillingsbetegnelser.

For at medvirke til at tosprogede også kan komme i spil til de konkrete jobåbninger, kan det være relevant og nødvendigt at kombinere erhvervsrettede kurser med fagunderstøttende dansk, og dette kursus er derfor også med på listen.

Ledige i Hovedstadsregionen kan fortsat tilbydes kurser fra positivlisterne i de tilstødende regioner: RAR-Sjælland og RAR-Bornholm. Listerne findes i 3 versioner på de enkelte råds hjemmesider.

Positivliste for regionale uddannelsespulje – RAR Hovedstaden

Arbejdskraft til den grønne omstilling

RAR Hovedstadens Job-VEU indsats har fokus på grøn omstilling. Og på baggrund af den store mangel på arbejdskraft til udvidelsen af fjernvarmenetværket har RARs VEU Koordinatorer i Arbejdsmarkedskontor Øst sammen med Tekniq Arbejdsgiverne, Dansk Industri, Dansk Metal og Blik&Rør lavet en kursuspakke, der kvalificerer ufaglærte til at lægge og svejse fjernvarmerør. Parterne har sammensat og kvalificeret kursuspakken, der er et 39 dages AMU forløb.

Kursusforløbene indeholder både teori og praktik og er målrettet ledige, der ønsker et kompetenceløft og nye muligheder. Flere virksomheder rundt i landet melder klar til at ansætte kandidaterne, når de udklækkes.

Der er startet cirka 30 kursusdeltagere fordelt på TEC Ballerup og ZBC Slagelse, og virksomhederne møder deltagerne til matchdage i uge 15. Yderligere to hold starter i uge 16, og der er stor interesse fra både ledige og virksomheder.

AMK Øst arbejder desuden sammen med Tekniq Arbejdsgiverne om kursusforløb for rørmontører, kabelmontører og fiberteknikere.

Indsatsen ift. at kvalificere ufaglærte til at lægge og svejse fjernvarmerør sker ikke kun i RAR Hovedstadens område, og den gode historie kan også læses på Jobservice Danmarks LinkedIn profil.

Fjernvarmerørsvejsere - link til jobservice Danmarks LinkedIn profil