Spring over hovedmenu

Indsats mod mangel på arbejdskraft – RAR Fyn

For RAR Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

RAR Fyn drøfter den aktuelle rekrutteringssituationen på hvert møde i Rådet og bl.a. ud fra oversigten ”Status på VEU-aktiviteter i RAR Fyns dækningsgeografi”. Oversigten opdateres før hvert møde i Rådet og giver et indblik i, hvilke typer initiativer der sættes i værk af de fynske jobcentre for at forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Der kan være initiativer, som retter sig mod andre områder, men i oversigten spørges til mangelområder, jf. Arbejdsmarkedsbalancen. Oversigten kan hentes her til orientering og inspiration til oprettelse af lignende projekter.

Erfaringsopsamling: Opkvalificering af ledige til robotindustrien, februar 2018 (pdf) (nyt vindue)

Se status op VEU-aktiviteter og mangelinitiativer på denne side:

RAR Fyns arbejde med jobrettet voksen- og efteruddannelse (link til side)

Sidst opdateret: 28-07-2020