Spring over hovedmenu

Pressemeddelelse- RAR Bornholm

07-09-2022

Pressemeddelelse 07.09.2022: Ny turbo-uddannelse skal sikre at Bornholm får flere faglærte tjenere

Bornholmske virksomheder i Hotel- og Restaurationsbranchen mangler arbejdskraft. Nyt uddannelsesinitiativ på tjenerområdet skal sikre, at virksomhederne får mulighed for at fastholde og dygtiggøre medarbejdere hen over vinteren. Ledige kan også søge optagelse på uddannelsen. Bornholm skal være klar, når turistsæsonen sætter i gang.

På Campus Bornholm udbydes der nu en tjener turbo-uddannelse, så branchen kan få den efterspurgte arbejdskraft. På baggrund af de rekrutteringsudfordringer, branchen oplever, er en række parter gået sammen og har udviklet et nyt uddannelsesinitiativ. Formålet er, at virksomhederne på Bornholm kan tiltrække, fastholde og opkvalificere medarbejdere via det nye uddannelsesforløb.

Der er gode erfaringer fra et lignende initiativ, hvor ufaglærte køkkenmedhjælpere blev opkvalificeret til faglærte kokke på 24 uger.

Bliv faglært tjener på bare 18 uger

For til at blive optaget på tjener turbo-uddannelsen, er der er en række krav, der skal opfyldes. Man skal være fyldt 25 år og have mindst 2 års relevant dokumenteret erhvervserfaring. Derudover skal man have været ansat i tre måneder i virksomheden. Virksomheden modtager lønrefusion under uddannelsesforløbet. Campus Bornholm tager sig af det administrative i forbindelse med ansøgning om tilskud og selve tilmeldingen til uddannelsesforløbet.
Er man ledig, kan man efter aftale med Jobcenter Bornholm, søge ind på uddannelsen.

Muligheder for at fastholde gode medarbejdere

”Med initiativet om turbouddannelse til faglært tjener tager branchen endnu et vigtigt skridt mod at bevæge restaurationsbranchen væk fra en kedelig status, som udpræget udbyder af sæsonjobs”, siger formand for det regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm, Jens Christian Olsen og fortsætter: ”Når medarbejdere kan se, at virksomhederne ud over forsøg med en længere åbningsperiode også prioriterer, at deres ansatte opkvalificerer sig til faglærte, giver det tro på en karriere inden for branchen.”

Formand for HORESTA’s regionalbestyrelse på Bornholm, Christian Froberg Dahl er glad for det nye initiativ:

"Branchen mangler arbejdskraft. Initiativet giver et tiltrængt fokus på faglært arbejdskraft. Vinterperioden er stille her på øen, så det er oplagt at bruge tiden på at give medarbejderne en uddannelse. På den måde kan virksomhederne fastholde/beholde gode medarbejdere hen over vinteren og have opkvalificerede medarbejdere klar til forårs- og sommersæsonen. Det med at tilbyde uddannelse til sine medarbejdere, kan være et loyalitetsskabende element og kan bidrage til at medarbejderne har lyst til at blive i virksomheden. Der er samtidig gode økonomiske tilskudsmuligheder, når en virksomhed sender en medarbejder af sted på uddannelse, hvis den pågældende opfylder de gældende krav for optagelse. Vi håber på at virksomhederne tager godt i mod det nye initiativ.”

Uddannelsesleder Mattias Landberg-Krarup fra Campus Bornholm håber på stor interesse for uddannelsen:

”Vi har rigtige gode erfaringer fra turbo-kokke forløbet og er opsatte på, at også andre faggrupper skal have mulighed for at uddanne sig til faglært. Det giver god mening at give mennesker over 25 år, der har mindst 2 års relevant dokumenteret erhvervserfaring at trække på, mulighed for at få en uddannelse. Hotel- og Restaurationsbranchen mangler arbejdskraft – så vi må gribe de muligheder, der er, og blive ved med at udvikle nye initiativer, som også kan være med til at fastholde gode medarbejdere i branchen. Det er til gavn for alle parter. Vi håber på at se mange fremmødte til vores informationsmøde på torsdag.”

Mere information om turbo-uddannelsen

Der er opstart på uddannelsesforløbet den 24. oktober 2022. Det afsluttes 7. marts 2023.
Der er informationsmøde om turbo tjener-uddannelsen torsdag den 8. september 2022 kl. 10.00 – 11.00. Mødet foregår på Campus Bornholm, lokale 0.140. Minervavej 1, 3700 Rønne.

Bredt samarbejde om uddannelsesinitiativet

Bag initiativet står: 3F, HORESTA, Campus Bornholm, Jobcenter Bornholm og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det regionale arbejdsmarkedsråd på Bornholm bakker op om initiativet.


For yderligere information kontakt gerne:

Uddannelsesleder, Mattias Landberg-Krarup: mlk@cabh.dk, tlf. 4191 9876, hvis du vil høre mere om uddannelsen.

Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen: ea@cabh.dk, tlf. 2327 1842, hvis du vil høre mere om realkompetencevurdering.

VEU-koordinator hos AMK-Øst (STAR) Lene Wendelboe: lew@star.dk mobil 7222 3483, hvis du vil høre mere om baggrunden for initiativet.