Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Fyn

Gældende positivliste for RAR Fyns område.

Den regionale uddannelsespulje sigter mod at give alle ledige bedre muligheder for opkvalificering, hvilket kan styrke deres jobmuligheder.

Jobcentrene kan via uddannelsespuljens positivliste tilbyde ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåbninger det næste halve år. Positivlisten er geografisk bestemt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder på det regionale arbejdsmarked.

Den aktuelle regionale positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2021:

Positivliste, gældende fra 1. oktober 2021 (excel) (nyt vindue)

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april - 30. sept 2021:
Positivliste, gældende fra 1. april 2021 (excel) (nyt vindue) 

Kursusmuligheder via positivlisterne

Jobcentrene kan tilbyde ledige kurser i det RAR-område, som vedkommende bor i – alternativt i et tilstødende RAR-område. RAR Fyns område er tilstødende med RAR Sjælland og RAR Sydjylland, deres positivlister finder du her:

Positivliste, RAR SjællandPositivliste, RAR Sydjylland

Guide til kursussøgning

Der fremgår 2 versioner af selvsamme positivliste:

Excel-versionen er især nyttig, hvis man vil benytte sig af den nye mulighed, der er kommet i år: at man kan søge kursus i ”tilstødende RAR-områder” (se ovenstående).
Den digitale visning kan du vælge, når du vil søge og læse mere om et specifikt kursus. Der er særlige regler vedrørende de kurser, som er private. Når du ønsker at finde mere viden om et specifikt privat kursus, skal du søge via andre kanaler – eksempelvis internettet.

Forsøg i 2021

I 2021 har ledige ret til et kursus fra første ledighedsdag, hvilket er et forsøg, som gælder resten af året.

Læs mere om forsøget på STAR’s hjemmeside

Bekendtgørelse

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste, gældende fra 1. oktober 2020 (pdf) (nyt vindue)Positivliste, gældende fra 1. oktober 2020 (excel) (nyt vindue)Positivliste gældende fra 1. april - 30. sept 2020Positivliste opdateret januar 2020, pdf-version (pdf) (nyt vindue)Positivliste opdateret januar 2020, pdf-version (excel) (nyt vindue)

Proces for tilblivelsen af de regionale positivlister

Der indgår både private og offentligt udbudte kurser på positivlisterne. Uddannelsesinstitutionerne kommer med forslag til de offentlig udbudte kurser, og jobcentre og a-kasser til de privat udbudte kurser. Det er de regionale arbejdsmarkedsråd som beslutter hvilke kurser, der kommer med på positivlisterne.
Positivlisterne lanceres 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober.

Yderligere information

Det er afgørende, at titel og varighed af et kursus, der indmeldes ikke må:

  • ændres det næste år, når indmeldingen til positivlisten gælder fra 1. april
  • ændres det næste ½ år for kurser, der indmeldes til positivlisten gældende fra 1. oktober

Dette for at jobcentret kan bevillige kurset, og for at den ledig får ret til kurset.

Sidst opdateret: 05-01-2022