Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Fyn

Hvert år afholder RAR Fyn et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

Udfordringer og indsats i 2023

- RAR Fyn har drøftet linjerne for arbejdet i 2023

På strategiseminaret d. 19. januar 2023 drøftede deltagerne, hvordan Strategi- og handleplan 2023 skal se ud. Formanden for RAR Fyn præsenterede de fire hovedtemaer på dagens program:

  • Udfordringerne på arbejdsmarkedet
  • IT og robotbranchen
  • Hvad sker der i SOSU-indsatsen?
  • God beskæftigelsesindsats for udsatte grupper

Eksterne gæster var med til at give et spændende afsæt for drøftelserne.

Strategi- og handleplan 2023 blev godkendt på møde i RAR Fyn den 23. marts 2023.

Strategi- og handleplan 2023, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023