Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Fyn

Hvert år afholder RAR Fyn et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

Den 29. november 2018 afholdt RAR Fyn Strategiseminar

Strategiseminaret havde to formål. Deltagerne skulle både drøfte input til Strategi- og handleplan 2019 og til Delstrategi for VEU-indsatsen. Erling M. Nielsen, formand for RAR Fyn, redegjorde for dagens forskellige emner, og herunder at det på Rådets juni-møde blev besluttet at genbesøge Delstrategi for VEU-indsatsen med henblik på evt. justeringer og ændringer.

Dagen var struktureret ud fra temaerne:

  • Kompetencebehov og rekruttering
  • Voksen-, efter- og videreuddannelse
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

som også blev foreslået som overskrifter i Strategi- og handleplan 2019.

På mødet i RAR Fyn den 24. januar 2019 blev Strategi- og handleplan 2019 samt Delstrategi for VEU-indsatsen godkendt.

Strategi- og handleplan 2019, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

Delstrategi for VEU-indsatsen, RAR Fyn (pdf) (nyt vindue)

Program og oplæg fra dagen:

Program for Strategiseminaret (pdf) (nyt vindue)

Aktuelle udfordringer i beskæftigelsespolitikken v. Peter Graversen, arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Syd (pdf) (nyt vindue)

Succeskriterier og status for VEU-indsatsen v. Anja Poulsen, arbejdsmarkedschef, Arbejdsmarkedskontor Syd (pdf) (nyt vindue)

Kompetencebehov og rekruttering: "Veje til Sporskifte ind i Bygge- og anlægsbranchen Fyn" v. COWI (pdf) (nyt vindue)

Kompetencebehov og rekruttering: Kompetenceefterspørgsel inden for privat service i turismeerhvervet på Fyn v. COWI (pdf) (nyt vindue)

Præsentation af Job7-modellen v. Steen Aldenborg, chefkonsulent, Jobcenter Vejen (pdf) (nyt vindue)

Hvordan griber vi VEU-indsatsen an inden for robot- og IT-branchen? v. Michael Nielsen, fuldmægtig, Arbejdsmarkedskontor Syd (pdf) (nyt vindue)

Hvordan griber vi VEU-indsatsen an inden for robot- og IT-branchen? v. Henrik Brændstrup, projektleder, Odense Robotics (pdf) (nyt vindue)

Succesprojekter med at få autister i arbejde v. Johnnie Kragh, emeritus og Rasmus Tornehave, kompetenceudvikler, Specialisterne (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 07-02-2019