Spring over hovedmenu

Møder – RAR Vestjylland

Referater lægges på i forlængelse af de respektive møder

RAR Vestjylland konstituerende sig for en ny 4 årig periode den 20. juni 2018. Efterfølgende har Rådet holdt en række ordinære. Møderne holdes oftest på  Hotel Eyde i Herning

Kommende RAR møder

  • AFLYST: 12. juni 2019
  • 10. september 2019 
  • 26. november 2019

Materiale til møder

Materialerne til Rådets møder vil være tilgængelig ca en uge inden mødet.

Konferencer mv

  • 2. maj 2018 holdt RAR Vestjylland dialogmøde med repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg. 
  • Vejlederkonference i Herning 24. november 2017 - arrangeret i fællesskab mellem RAR og VEU i Øst- og Vestjylland
  • 22. maj 2017 - beskæftigelsespolitisk konference 
  • Det handler om job - Flygtninge som kilde til arbejdskraft 12. maj 2016 MCH Kongrescenter Herning, Østergade 37, Herning
    Mere information

Andre Rådsarrangementer

Kommende og afholdte arrangementer (internt link til side)

Afholdte Rådsmøder i RAR Vestjylland

Rådsmødet den 25. marts 2019:

Referat af Rådsmødet 25. marts 2019 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 15. januar 2019:

Referat af Rådsmødet 15. januar 2019 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 27. november 2018:

Referat af Rådsmødet 27. november 2018 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmødet den 20. september 2018:

Referat af Rådsmødet 20. september 2018 (pdf) (Nyt vindue)

Rådsmøder den 20. juni 2018:

Referat fra konstituerende møde den 20. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

Referat fra ordinært Rådsmøde den 20. juni 2018 (pdf - nyt vindue)

13. marts 2018:

Referat af Rådsmødet 13. marts 2018 (pdf) (Nyt vindue) 

16. januar 2018:

16. januar 2018 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)  

Plancheoplæg fra STAR Direktør Morten Binder (pdf) (nyt vindue) 

9. november 2017: 

9. november 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft - Udsendt pressemeddelelse (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft baggrundsnotat (pdf) (nyt vindue)

Tema om Akademisk arbejdskraft - oplæg fra AMK direktør Karl Schmidt (pdf) (nyt vindue) 

14. september 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

19. juni 2017 Rådsmøde referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

19. juni 2017 strategiseminar - (link til side)

28. marts 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

5. januar 2017 - referat af mødet (pdf) (nyt vindue)

 

Arkiv over Rådsreferater 2015 og 2016 (internt link)

 

Mødematerialer 

Dagsordner til og referater af Rådets møder kan ses her på hjemmesiden. Møder i Rådet og dets underudvalg er ikke offentlige. Det samme gælder generelt for alle andre mødematerialer end rådsdagsordner og rådsreferater.


RAR Vestjyllands sekretariat

RAR Vestjylland serviceres af Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland, som har til huse på Nybrogade 16, 1. sal i Aalborg. Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland er et af tre Arbejdskontorer, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Mere om Rådets sekretariat (internt link) 

Sidst opdateret: 10-07-2019