Spring over hovedmenu

Positivliste for regional uddannelsespulje – RAR Sydjylland

Gældende positivliste for RAR Sydjyllands område.

Som led i Beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere. Puljen er med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for opkvalificering, som styrker deres jobmuligheder.

De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Formålet med puljen er at give Rådet mulighed for at fremme en fokuseret uddannelsesindsats inden for særlige områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Hvilke kurser/uddannelser, der tilbydes, fremgår af en positivliste, som det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har vedtaget. Positivlisten revideres halvårligt.

Læs mere om formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje via linket herunder:

Formål, målgrupper og retningslinjer for den regionale uddannelsespulje - linker til star.dk-siden "Den regionale uddannelsespulje" (nyt vindue)

Den aktuelle positivliste

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. april 2019:

Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper

Positivliste, pdf-version (pdf) (nyt vindue)

Positivliste, excel-version (Excel) (nyt vindue)

Positivliste for den regionale uddannelsespulje - gældende fra 1. oktober 2018-31. marts 2019

Positivliste gældende fra 1. oktober 2018 - 31.marts 2019 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. oktober 2018 - 31.marts 2019 (Excel) (nyt vindue)

Historiske lister

Positivliste gældende fra 1. april 2018 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. april 2018 - (excel) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. oktober 2017 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. oktober 2017 - excel (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. april 2017-30. september 2017 (pdf) (nyt vindue)

Positivliste gældende fra 1. april-30. september 2017 (excel) (nyt vindue)

Processen for indmelding af kurser til den regionale positivliste

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd beslutter en liste over stillingsbetegnelser, hvor rådet vurderer, at der er størst mangel på arbejdskraft, og hvor de ledige efter gennemførelse af korte erhvervsrettede kurser kan komme i beskæftigelse. Listen over stillingsbetegnelser ligger til grund for den regionale positivliste.

På baggrund af listen af stillingsbetegnelser går arbejdsmarkedskontoret i dialog med uddannelsesinstitutionerne med henblik på forslag til relevante offentlig udbudte kurser til positivlisten. På lignende vis høres Jobcentrene og a-kasserne om deres eventuelle forslag til privat udbudte kurser og uddannelsesforløb med gode jobeffekter målrettet de valgte stillingsbetegnelser.

Arbejdsmarkedskontoret udarbejder herefter et udkast til den endelige positivliste, som forelægges Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til beslutning.

Processen gentages 2 gange årligt, hvorefter den nye regionale positivliste træder i kraft hhv. 1. april og 1. oktober.

Sidst opdateret: 16-05-2019