Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sydjylland

Hvert år afholder RAR Sydjylland et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft i Sydjylland. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

RAR Sydjyllands Strategiseminar

Den 14. november 2019 var Det Regionale Arbejdsmarkedsråd samlet til strategiseminar for at drøfte og komme med input til RAR Sydjyllands Strategi- og handleplan 2020.

 

For at komme hele vejen rundt blev dagen struktureret efter de tre temaer:

  • Udfordringer, praksis og behov
  • Opkvalificering af både ledige og beskæftigede
  • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – den skjulte ressource

Marita Geinitz, formand for RAR Sydjylland, indledte med at fremhæve Rådets succes med VEU-indsatsen, som det bl.a. kommer til udtryk i den netop indgåede politiske aftale om opkvalificering. Det giver et godt afsæt for at stille skarpt på, hvad der skal arbejdes med i det kommende år.

Rådets arbejdsgruppe vedr. mangelproblemer gjorde status for årets arbejde og introducerede tre af samarbejdspartnerne fra opkvalificerings- og rekrutteringsprojektet for tjenere/serveringsmedarbejdere: Horesta, 3F og Rybners. Projektet er et godt eksempel på de flotte resultater, der kan opnås, når arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og jobcentre går sammen om opgaven.

Eftermiddagen blev rundet af med en drøftelse af, hvordan de skjulte ressourcer, fx personer med handicap, kan inddrages på arbejdsmarkedet. Rådets arbejdsgruppe vedr. Job-Uge 49 redegjorde for, hvordan Rådet kan understøtte initiativet.

Alt i alt en spændende dag, der bekræftede, at der er al mulig grund til at fortsætte Rådets linje med at udbygge det tætte samarbejde mellem virksomheder, faglige organisationer/a-kasser, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Strategi- og handleplanen er godkendt på RAR Sydjyllands møde den 22. januar 2020.

Strategi- og handleplan 2020, RAR Sydjylland (pdf) (nyt vindue)

Printvenlig udgave af Strategi- og handleplan 2020, RAR Sydjylland (pdf) (nyt vindue)

VEU-delstrategi 2020, RAR Sydjylland (pdf) (nyt vindue)

Se oplæg m.m. fra strategiseminaret her:

Program for strategiseminaret (pdf) (nyt vindue)

Udfordringer, praksis og behov (pdf) (nyt vindue)

Erhvervshus Sydjylland (pdf) (nyt vindue)

Opkvalificering af både ledige og beskæftigede (pdf) (nyt vindue)

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – den skjulte ressource (pdf) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 09-10-2020