Spring over hovedmenu

Strategi og fokusområder – RAR Sydjylland

Hvert år afholder RAR Sydjylland et strategiseminar, hvor rådet bl.a. drøfter det kommende års strategi- og handleplan til forebyggelse af mangel på arbejdskraft i Sydjylland. Strategi- og handleplanen vedtages på det efterfølgende rådsmøde.

RAR Sydjyllands Strategiseminar

Strategiseminaret blev i år afholdt den 2. februar, og dagen blev indledt med et oplæg om udfordringerne på det sydjyske arbejdsmarked, hvor der forventes mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for nogle brancher/virksomheder som eks. velfærdsområdet og inden for den grønne omstilling. Samtidig vil der være andre, hvor inflation, rentestigninger, Ruslands krig mod Ukraine og faldende eksport m.m. vil resultere i afskedigelser. Oplægget om udfordringer blev fulgt op af præsentationer af cases inden for: 

  • God beskæftigelsesindsats for udsatte grupper
  • Fra ledighed til job: via effektiv formidling, opkvalificering og skift af branche/jobfunktion
  • Hvad gør vi ved velfærdsområdet?

Med dette afsæt blev input til Strategi og handleplanen 2023 drøftet, og på Rådets møde den 22. marts 2023 blev den godkendt. 

Strategi- og handleplan 2023, RAR Sydjylland (printvenlig udgave) (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023