Spring over hovedmenu

Kompetenceefterspørgsel i den private servicesektor på Fyn

03-12-2018

Udarbejdet af COWI A/S

Turismeerhvervet forventes at blive en af de store jobgeneratorer inden for privat service i de kommende år. De positive forventninger er i høj grad knyttet op på servicejobs, der langt hen ad vejen matcher de lediges kompetencer eller kan opnås gennem målrettede og korte opkvalificeringsforløb. Analysen afdækker branchen og arbejdsmarkedet for privat service og peger på, hvilke fagområder/stillingsbetegnelser, hvor der især forventes jobåbninger/mangel. Det afdækkes hvilke kompetencer, der efterspørges indenfor disse fagområder/stillingsbetegnelser, og hvilke konkrete opkvalificeringstiltag der er behov for.

Læs analysen:

Kompetenceefterspørgsel i den private servicesektor på Fyn (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023