Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Vestjylland - møde i Koordinationsforum ved RAR/VEU opgaven

RAR Vestjyllands Koordinationsforum er et koordinerende forum for voksen-, efter-, og videreuddannelsesindsatsen i RAR-område Vestjylland

Det konstituerende møde i Koordinationsforum (KF) for voksen-, efter-, og
videreuddannelsesindsatsen i RAR-område Vestjylland afholdtes 6. december 2018 i Herning.

Her gav Koordinationsforum tilsagn om:

  • Deltagelse i 2-3 møder pr. år
  • Medvirke i samt bidrage til processerne, som skitseret i kommissoriet – bl.a. at kvalificere udpegningen af områder/ brancher med særlige behov for arbejdskraft

Tidspunkter for møder i 2019 fastlægges i RAR Vestjylland.

Oplæg og materialer fra mødet:

Program og diverse oplæg fra Rådsformand Formand John Hermansen og AMK direktør Karl Schmidt (pdf) (nyt vindue) 

Oplæg om Region Midts strategi v/kontorchef Henrik Lodberg, Region Midt (pdf) (nyt vindue)

Oplæg om Kommunernes tilgang og strategi v/arbejdsmarkedschef Søren  Landkildehus, Holstebro Kommune (pdf) (nyt vindue)

Oplæg om AMU Udbudsrunde v/direktør Ann Østergaard, direktør Uddannelsescenter Holstebro (pdf) (nyt vindue)

Mødeindkaledelse/program for mødet (pdf) (nyt vindue) 

Kommissorium for Koordinationsforum (pdf) (nyt vindue)

Handouts om rekruttering, beskæftigelse og AMU-aktivitet i 3 brancher RAR Vestjylland(pdf) (nyt vindue)

Deltagere i koordinationsforum (pdf) (nyt vindue)

Tidspunktet tilsvarende konference i 2019 er endnu ikke fastlagt.

Baggrund: Trepartsaftalen fra oktober 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har betydet en opgradering af rammevilkårene samt organisatorisk omlægning af den hidtidige VEU-indsats. Med aftalen er VEU-centrene nedlagt ved udgangen af 2018. VEU-centrenes arbejdsområder varetages delvis i en RAR-model samt af arbejdsmarkedets parter. Og på en national platform samles alle typer af offentlige VEU-tilbud. Indsatsen er således spredt ud på en række forskellige instanser.

Yderligere info om VEU indsatsen i RAR Vestjylland (internt link) 

Sidst opdateret: 15-04-2020