Spring over hovedmenu

Nyt regionalt arbejdsmarkedsråd vil sikre et styrket arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft

29-06-2022

Det nye regionale arbejdsmarkedsråd i Vestjylland (RAR) træder til i en tid, hvor arbejdsmarkedet er brandvarmt.

RAR Vestjylland er trukket i arbejdstøjet og smøger ærmerne op

RAR Vestjylland har d. 9 juni haft de indledende drøftelser, som handlede om mangel på tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en voksende udfordring og trussel mod væksten i Vestjylland og resten af Danmark. Et match mellem udbudte og efterspurgte kompetencer er derfor en kerneopgave for beskæftigelsessystemet – og her vil RAR Vestjylland fortsat påtage sig en aktiv rolle. I første omgang handler det om at identificere de konkrete udfordringer, og dernæst at samle relevante parter for at skabe gode løsninger til gavn for hele Vestjylland.

Indsatsen handler for det første om at sikre en kompetent arbejdsstyrke gennem JobVEU-indsatsen, så virksomhedernes medarbejdere er bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked og ledige har de kompetencer som efterspørges. Indsatserne skal blandt andet sikre opkvalificering fra ufaglært til faglært, understøtte brancheskifte til mangelområder og opkvalificere i forhold til de behov, som den grønne omstilling og digitaliseringen stiller. For det andet handler indsatsen i RAR Vestjylland om at være medvirkende til at udvide arbejdsstyrken, eksempelvis unge uden uddannelse og job, langtidsledige, borgere med handicap og udlændinge. Disse grupper skal understøttes på vej gennem en koordineret indsats, der bidrager til individuel afklaring, opkvalificering og job.

Den nyudpegede Formand for RAR Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen ser frem til samarbejdet i RAR og på tværs af aktørerne i Vestjylland: ”RAR har allerede fastlagt deres indsats målrettet brancher med særlig stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her fortsætter vi det intensive arbejde med at imødekomme mangel- og kompetenceudfordringer i bygge- og anlæg, industri, handel og social- og sundhedsområdet. Derudover har vi prioriteret et fokus på transportbranchen samt hotel- og restauration, som aktuelt oplever store udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er helt centrale udfordringer som vi har et godt samarbejde om i hele Vestjylland”.

Bygger videre på et godt fundament for indsats

Til at arbejde for et styrket vestjysk arbejdsmarked, har RAR Vestjylland konstitueret sig for de næste fire år. RAR Vestjylland består af 21 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsrådet og Danske Handicaporganisationer. RAR Vestjylland har til opgave at koordinere beskæftigelses- og virksomhedsindsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft.

RAR Vestjyllands nye Formandskab består de næste to år af Formand Klaus Helmin-Poulsen (FH), 1. Næstformand Ann B. Poulsen (DA) og 2. Næstformand Kenneth Tønning (Kommunerne).

Klaus Helmin-Poulsen udtaler: ”I den forhenværende periode fik vi lagt et godt fundament og skabt en central platform for RAR. I den kommende periode er vi en god blanding af rutinerede rådsmedlemmer og nye kræfter. Jeg ser frem til en spændende rådsperiode, hvor vi vil bygge videre på det gode arbejde, der er sat i gang og kaste os over nye spændende opgaver”.

RAR Vestjylland lægger den strategiske retning for et styrket vestjysk arbejdsmarked på deres strategiseminar den 20. og 21. september.

For yderligere kommentarer - kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand, RAR Vestjylland, Tlf.: 5085 5032
  • Anders Daugberg Stryhn, Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, Tlf.: 7222 3602

Nyt regionalt arbejdsmarkedsråd vil sikre et styrket arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft - printvenlig version (pdf version) (nyt vindue)