Spring over hovedmenu

Fortsat stort fald i ledigheden i Vestjylland

30-06-2021

Fra maj 2020 til maj 2021 faldt fuldtidsbruttoledigheden i Vestjylland med 37,5 procent, svarende til 2.441 fuldtidspersoner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-06-30 (pdf) (nyt vindue)

Da Vestjylland stadig var nedlukket grundet corona-restriktioner i maj sidste, var ledigheden stigende. I maj 2021 er situationen anderledes. Således var 2,5 procent af arbejdsstyrken ledige i maj 2021. Dette er også væsentligt under landsgennemsnittet som lyder på 3,8 procent. På trods af den store stigning i ledigheden i 2020, er ledigheden nu under niveauet i maj 2019.

Antallet af beskæftigede med bopæl i Vestjylland steg fra marts 2020 til marts 2021 med 1.434 fuldtids-personer, svarende til en stigning på 1,1 procent. Ligeledes er antallet af beskæftigede med bopæl i Vestjylland også steget fra marts 2019 til marts 2021.

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen ser ikke udelukkende positivt på udviklingen:

”Der har været en pæn vækst i beskæftigelsen og ledigheden har også fået et stort dyk ned ad. Det er selvfølgelig positivt at vi er ved at være over nedlukningen. Med det følger også et stigende antal af forgæves rekrutteringer, som vi holder skarpt øje med, for at sikre at virksomhederne får den kvalificeret arbejdskraft de har behov for.”

Klaus Helmin-Poulsen fortsætter:
”Selvom det går godt på arbejdsmarkedet, ved vi også at nedlukningen har haft konsekvenser for langtidsledigheden. Der kan opstå misforhold mellem de job der udbydes og de kvalifikationer som nogle ledige har. Derfor skal vi være særligt opmærksomme på understøtte med tiltag målrettet langtidsledige”.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-06-30 (pdf) (nyt vindue)