Spring over hovedmenu

Den vestjyske ledighed er faldet drastisk

01-06-2021

Fra april 2020 til april 2021 faldt fuldtidsbruttoledigheden i Vestjylland med 25,5 procent, svarende til 1.628 fuldtidspersoner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-06-01 (pdf) (nyt vindue)

Ledigheden er faldet i alle vestjyske kommuner. I Skive kommune er ledigheden faldet mest, hvor man har op-levet et fald på 32,8 procent. I Herning Kommune har man oplevet det mindste procentvise fald. Her er ledigheden faldet 20,4 procent. Samlet set er ledigheden i de vestjyske kommuner lavere end landsgennemsnittet og for hele Vestjylland fald ledigheden med 25,5 procent sammenlignet med april sidste år.

21 ud af 22 A-kasser har oplevet et fald i ledigheden fra april 2020 til april 2021. Kun Ledere havde en stigning i ledigheden. Ledigheden for de forsikrede ledige faldt i samme periode med 28,4 procent. Byggefagenes A-kasse har aktuelt i april 2021 den laveste ledighed med 1,7 procent af arbejdsstyrken. A-kassen Journalistik, Kommunikation og Sprog topper ledigheden for de forsikrede ledige med en ledighedsprocent på 5,7 procent af arbejdsstyrken.

Ledigheden i Vestjylland fordelt på køn, fordeler sig i april 2021, sådan at kvinderne har den højeste ledighed med 3,4 procent af arbejdsstyrken. Mænd har en ledighed på 2,6 procent af arbejdsstyrken. På tværs af køn er ledighed størst blandt de 25-29 årige.

Antallet af beskæftigede med bopæl i Vestjylland faldt fra februar 2020 til februar 2021 med 1.531 fuldtidsper-soner, svarende til et fald på 1,2 procent. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere faldt i samtlige vestjyske kommuner. 

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-06-01(pdf) (nyt vindue)