Spring over hovedmenu

Vestjysk ledighed og beskæftigelse

08-03-2021

Ledigheden i Vestjylland er steget med 588 fuldtidspersoner fra januar 2020 til januar 2021. Det svarer til en stigning på 11,3%. Beskæftigelsen er faldet med 215 fra november 2019 til november 2020. Det svarer til et fald på 0,2%.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-03-08 (pdf) (nyt vindue)

”Med en stigning i de nye ledighedstal ser vi desværre, at Corona forsat påvirker arbejdsmarkedet i Vestjylland. En tendens vi må forvente lidt tid endnu, grundet den fortsatte delvise nedlukning. Men det, at vi ser ind i en perioden, hvor arbejdsmarkedet gradvist bliver åbnet igen, gør også, at vi skal se ind i, hvordan vi bedst muligt hjælper de ledige videre til beskæftigelse” udtaler RAR-Formand, Klaus Helmin-Poulsen.

”For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd er et af de vigtig-ste redskaber i den forbindelse opkvalificering til de ledige målrettet jobåbninger og områder med mangel på arbejdskraft.
Det kommer sig eksempelvis til udtryk ved, at vi arbejder på høj tryk med, bl.a. input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre, a-kasser, at revidere positivlisten for den regionale uddannelsespulje, så den fra offentliggørelsen d. 1. april fortsat er giver de ledige de bedste muligheder for at få nye kompetencer og dermed styrke deres jobmuligheder.

I forlængelse heraf er vi også glade for, at vi netop har kunne offentliggøre en ny analyse, som sætter fokus på lediges muligheder for at kunne foretage brancheskift til områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. En analyse som vi håber kan give inspiration, og fremme yderligere samarbejde om opkvalificeringsprojekter” uddyber RAR-formand, Klaus Helmin Poulsen.

Vestjylland er fortsat det område i landet med den laveste ledighedsprocent på 3,6 % og en stigning på 11,3%. Det seneste år er ledigheden vokset mest i Hovedstaden, hvor ledigheden er vokset med 34,9 %.

I ledighedsudviklingen blandt mænd og kvinder ses en mindre forskel. For mænds vedkommende har der været en stigning i ledigheden på 9,5 %, mens den for kvinderne er den 13,0 %. Ledigheden er højest for kvinder i alders-gruppen 25-29 år med 7,7% ledige. For mænd i samme aldersgruppe er ledigheden 4,9 %.

Den største antalsmæssige stigning i ledigheden har været hos Kristelig a-kasse, HK og 3F.  

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-03-08 (pdf) (nyt vindue)