Spring over hovedmenu

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse

01-02-2021

Ledigheden i Vestjylland er steget med 496 fuldtidspersoner fra december 2019 til december 2020. Det svarer til en vækst på 10,3%. Beskæftigelsen er faldet med 238 fra oktober 2019 til oktober 2020. Det svarer til et fald på 0,2%.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-02-01 (pdf) (nyt vindue)

”Corona nedlukningen har udfordret arbejdsmarkedet og beskæftigelsen har været faldende siden marts måned. I april var der det største fald i beskæftigelsen med 3.534 / 2,8%. I månederne efter faldt beskæftigelsen fortsat, men mindre og mindre måned for måned. I oktober faldt beskæftigelsen med 238 / 0,2%. Det er et tegn på, at arbejdsmarkedet er i bedring efter første nedlukning, og at der er efterspørgsel i virksomhederne efter nye medarbejdere. I 4. kvt. var der 4.109 nye job på jobnet. Det er 1.195 / 41,0% flere end 4. kvtal 2019”, forklarer RAR-Formand, Klaus Helmin-Poulsen.

Formanden uddyber: ”Ledigheden er også steget marknat som følge af corona nedlukningen. I maj måned var den højeste vækst i ledigheden med 2.282 / 54,0% i forhold til maj måned året før. Siden dette toppunkt i ledighedsudviklingen har ledigheden været stigende, men med en stadigt mindre vækstrate. I dec. steg ledigheden med 496 / 10,3% i forhold til dec. sidste år. Selv om ledigheden stadigt vokser, viser de nye tal den laveste vækst siden nedlukningen. Det er hovedsageligt de kortuddannede og de faglærte der er blevet ramt af ledighed som følge af nedlukningen.

Corona nedlukningen har ligeledes ført til en vækst i langtidsledigheden. I nov. var der 159 / 18,4% flere langtidsledige end i nov. 2019. Det er bekymrende, fordi de langtidsledige generelt set har sværere ved at finde et job på sigt end andre grupper af ledige” afslutter Klaus Helmin-Poulsen.

Vestjylland er det område i landet med den laveste ledighedsprocent på 3,3 % og en vækst på 10,3%. I Hovedstaden voksede ledigheden mest med 31,6% det seneste år.

Mænd og kvinder har haft en nogenlunde ens udvikling i ledigheden med en vækst på 10,1% for mændenes vedkommende mod 10,8% for kvinderne. Ledigheden er højest for kvinder i aldersgruppen 25-29 år med 6,7% ledige.

Den største antalsmæssige vækst i ledigheden har været hos Kristelig a-kasse, HK og Det Faglige Hus.  

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-02-01 (pdf) (nyt vindue)