Spring over hovedmenu

Nyt om vestjysk ledighed og beskæftigelse

11-01-2021

Ledigheden i Vestjylland er steget med 558 fuldtidspersoner fra november 2019 til november 2020. Det svarer til en stigning på 12%. Beskæftigelsen er faldet med 342 fra september 2019 til september 2020. Det svarer til et fald på 0,3%.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-01-11 (pdf) (nyt vindue)

Fra november 2019 til november 2020 steg ledigheden i Vestjylland med 12,3%. I samme periode steg ledigheden med 21,2% i hele landet. Ledigheden i Vestjylland er den laveste i Danmark, hvor landsgennemsnittet er 4,3% af arbejdsstyrken. Ledigheden er steget i samtlige syv vestjyske kommuner, hvor Ikast-Brande Kommune har haft den største andelsmæssige stigning med 20,1%. Skive Kommune har haft den lavest andelsmæssige stigning med 5,3%.

RAR Vestjylland holder nøje øje med udviklingen - også set i lyset af den seneste delvise nedlukning af Danmark; ”Med de seneste ledighedstal ser det lige nu ud til, at arbejdsmarkedet i Vestjylland er kommet fornuftig igennem coronakrisen, hvilket giver en forsigtig optimisme for at 2021. Dog ved vi også fra forårets nedlukning af Danmark, at delvise nedlukninger af brancher kan føre til nye stigninger i ledigheden. Den nye nedlukning af brancher kan derfor også forventes at påvirke Vestjylland i de kommende måneder,” udtaler RAR-Formand, Klaus Hel-min-Poulsen.

De nyeste tal på landsplan viser, at antallet af tilmeldte ledige er steget fra 157.471 d. 20. december 2020 til 166.427 den 3. januar 2021. Dette svarer til en stigning på 8.956 ledige, hvilket er en stigning på 5,7%.

Uagtet udviklingen ser Klaus Helmin-Poulsen positivt på mulighederne i 2021: ”Vi har et robust og aktivt vestjysk arbejdsmarked, hvor parterne agerer hurtigt på nye udfordringer og søger løsninger herpå. Dette vil RAR Vestjylland fortsat understøtte med viden, overblik og samarbejdsfora, der hvor der er behov, og der hvor det giver mening. Her ser vi det som særlig vigtigt at understøtte opkvalificering af ledige og ansatte, så arbejdskraft med de rette kompetencer også er til rådighed for virksomhederne efter coronakrisen. RAR Vestjylland vil gerne være katalysator for at virksomhederne i højere grad benytter sig af de mange muligheder der er for opkvalificering af medarbejderne. Opkvalificering er et meget konstruktivt alternativ til arbejdsfordeling. Derfor er RAR Vestjylland også med i analysen ’Potentialet i brancheskift – opkvalificering til mangelområder’, der er færdig i starten af 2021”.

Analysen skal give et bud på potentialet for at opkvalificere erhvervserfarne ledige til job på mangelområder eller på vej til faglært niveau. 

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse - RAR Vestjylland 2021-01-11 (pdf) (nyt vindue)