Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

RAR Vestjylland står klar med hjælp til lønmodtagere og virksomheder

19-03-2020

Den nuværende situation på arbejdsmarkedet kræver handlinger nationalt, regionalt og lokalt, og pt. arbejdes der i hele landet med at udvikle og gennemfører aktiviteter, der kan bidrage til at afbøde de negative konsekvenser forårsaget af COVID-19. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Vestjylland arbejder på at understøtte det vestjyske arbejdsmarked i denne svære tid.

Nødberedskab og hotline står klar til at hjælpe

RAR Vestjylland vil i den kommende tid følge udviklingen tæt og løbende vurdere behovet for eventuelle initiativer: ”Vi står klar til styrke og intensivere dialogen med virksomhederne med særligt fokus på rådgivning. Særligt i forhold til rådgivning om brugen af redskaber i beskæftigelsessystemet, som eksempelvis varsling og arbejdsfordeling. Vi står klar til at formidle viden om den ekstraordinære situation. Dette gælder eksempelvis viden om opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne,” udtaler John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland.

RAR Vestjylland indgår i det samarbejde der er etableret på tværs af de 3 arbejdsmarkedskontorer, om et nødberedskab i form af en landsdækkende hotline, der kan assistere virksomheder, kommuner og a-kasser i spørgsmål om arbejdsfordeling, varsling, sygedagpenge og regler på beskæftigelsesområdet generelt. Hotlinen (tlf. 72 200 350) er åben på hverdage mellem kl. 08.00-16.00. De første 2 dage i denne uge har hotlinen modtaget over 600 henvendelser direkte på hotlinen.

Der er udarbejdet informationssider til henholdsvis virksomheder, a-kasser og kommuner med spørgsmål og svar omkring nye politiske initiativer og deres indvirkningen på arbejdsmarkedet.

Virksomhedssiden kan tilgås her (link til ekstern hjemmeside - nyt vindue)

Intensiveret overvågning af arbejdsmarkedet

I den kommende tid vil RAR Vestjylland være med til at sikre et aktuelt billede af arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Vestjylland står overfor. Dette er med henblik på mulighederne for etablering af indsatser og danne et virkelighedsbillede af COVID-19s betydning for det vestjyske arbejdsmarked. Derfor vil RAR Vestjylland hyppigere udmelde fakta om den givne situation på arbejdsmarkedet.

STAR har med henblik på at sikre et aktuelt billede af de udfordringer, der opstår - og dermed tilrettelægge indsatsen bedst muligt – intensiveret overvågningen af arbejdsmarkedet. Den intensiverede overvågning er fortsat under udvikling, men allerede nu er det muligt at få data vedrørende: Nytilmeldte ledige, tilmeldte i alt, afmeldte ledige og nyopslåede stillinger. Der udarbejdes en daglig rapport, som gøres tilgængelig på Jobindsats.dk.

Første rapport ”Status tirsdag den 17. marts 2020” er tilgængelig på Jobindsats.dk under fanen ”publikationer” (eksternt link til jobindsats.dk)

STAR - herunder Arbejdsmarkedskontorene arbejder på at udvide overvågningen – herunder at opdele data på RAR-områder. Forventeligt vil der ugentligt blive udarbejdet mere detaljerede rapporter. RAR og Arbejdsmarkedskontoret følger den intensiverede overvågning tæt.

Mulighederne i eksisterende ordninger, herunder VEU og nye digitale muligheder

Fjernundervisningen og de digitale platforme er en mulighed for at gennemføre uddannelsesaktiviteter, og mange skoler er i fuld gang med at omlægge undervisning til digitale lærlings platforme. Arbejdsmarkedskontoret samarbejder med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner om mulighederne for fjernundervisning i brancher som er hårdt ramt, eksempelvis i turismen.

Udvidelse af varslingspuljen

RAR Vestjylland kan ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokalområde, yde tilskud via varslingspuljen til initiativer der sikrer en målrettet indsats for de afskedige personer. Regeringen har udvidet varslingspuljen med 10. mio. kr. i 2020.

Pressemeddelelsen i printbar version (pdf format) (Nyt vindue)

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, direktør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602