Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering skal få Vestjylland godt gennem COVID-19

30-09-2020

Corona-nedlukningen har stadig fat i arbejdsmarkedet i Vestjylland: Fra august 2019 til august 2020 steg fuldtidsbruttole-digheden i Vestjylland med 1.171 fuldtids-personer – svarende til 27,7 procent.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Corona-nedlukningen har stadig fat i arbejdsmarkedet i Vestjylland: Fra august 2019 til august 2020 steg fuldtidsbruttoledigheden i Vestjylland med 1.171 fuldtidspersoner – svarende til 27,7 procent.

Beskæftigelsen er fra juni 2019 til juni 2020 faldet fra 127.951 til 126.370 fuldtidspersoner. Det er et fald på 1.581 fuldtidspersoner, svarende til 1,2 procent. Beskæftigelsen er faldet i samtlige vestjyske kommuner. Det største andelsmæssige fald var i Ikast-Brande og Struer Kommuner på 2,1 pct.

På trods af den store stigning i ledigheden, har Vestjylland stadig en lav ledighed, som i august-måned var 3,4 pct. af arbejdsstyrken. For hele landet var fuldtidsledigheden i juli-måned 4,7 pct. af arbejdsstyrken. For forsikrede ledige steg ledigheden med 1.540 fuldtidspersoner. Ledigheden steg i samtlige 23 A-kasser og med knap 40 procent fra juli 2019 til juli 2020.

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen, udtaler:

”Vi er stadig et stykke fra niveauet før marts på trods af en lav ledighed. Ledigheden er dog steget markant, men vi begynder at se, at arbejdsmarkedet går i en mere positiv retning med stigende beskæftigelse.”

Corona-nedlunkningen har fået RAR til at skærpe det strategiske fokus. Klaus Helmin-Poulsen ser særligt opkvalificeringsmulighederne som et vigtigt redskab for at komme godt gennem COVID-19 og styrke kompetenceløftet:

”Vi har fået flere esser i ærmet, som vi anvender i den nuværende situation for at fremme beskæftigelsesfremgangen og ikke mindst dygtiggørelse af arbejdsstyrken. Vi ser nemlig at det oftest er de kortuddannede, som hurtigst ryger ud i ledighedskøen når arbejdsmarkedet rammes af kriser. Vi har fået en opkvalificeringspakk,e som i den grad fordelagtiggør lediges uddannelsesmuligheder. Blandt andet styrkes de korte erhvervsrettede uddannelsesmuligheder inden for områder med mangel på arbejdskraft via vores positivliste for den regionale uddannelsespulje. Det sker ved, at puljen er tilført flere penge og flere ledige nu kan gøre brug af puljen,” afslutter Klaus Helmin-Poulsen.

Positivlisten for den regionale uddannelsespulje opdateres pr. 1. oktober 2020.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)