Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrket indsats for at få gang i beskæftigelsen

31-08-2020

Med Corona-krisens indtog på det vestjyske arbejdsmarked steg ledigheden fra juli 2019 til juli 2020 med 1.540 fuldtidspersoner – svarende til 39 procent.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsen er fra maj 2019 til maj 2020 faldet fra 128.089 til 125.388 fuldtidspersoner. Det er et fald på 2.701 fuldtidspersoner, svarende til 2,2 procent. Beskæftigelsen er faldet i samtlige vestjyske kommuner. Det største andelsmæssige fald var i Struer Kommune på 3,1 procent.

Fra juli 2019 til juli 2020 steg ledigheden i Vestjylland med 1.540 fuldtidspersoner. På trods af den store stigning i ledigheden har Vestjylland stadig den laveste regionale ledighed. For hele landet var fuldtidsledigheden i juli-måned 4,8 procent af arbejdsstyrken.

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen udtaler:

”Lønkompensationsordningen udløb d. 29. august, og mange private virksomheder i Vestjylland har benyttet sig af ordningen. Det har været medvirkende til, at virksomhederne har haft mulighed for at beholde deres medarbejdere. Det er vigtigt, at vi på tværs af systemerne er med til at understøtte, at virksomhederne kan beholde deres medarbejdere for at sikre vækst og beskæftigelse.”

RAR Vestjylland er med til at understøtte virksomhedernes fastholdelse af medarbejdere:

”Med de nye initiativer med forbedret opkvalificeringsmuligheder og Trepartsaftalen i dag får virksomhederne bedre mulighed for at fastholde medarbejderne i virksomhederne og tilmed gennemføre opkvalificeringsforløb. I RAR Vestjylland står vi klar med assistance til virksomhederne og samarbejdspartnere i forhold til brug af uddannelsesmulighederne.”

For forsikrede ledige steg ledigheden med 1.540 fuldtidspersoner. Ledigheden steg i samtlige 23 A-kasser og med knap 40 procent fra juli 2019 til juli 2020. Den største stigning findes hos 3F, hvor ledigheden steg med 291 fuldtidsbruttoledige. Ledigheden for ikke-forsikrede ledige faldt med 83 fuldtidsbruttoledige, svarende til et fald på 8,3 procent.

Ledigheden steg mest for mændene, som fra juli 2019 til juli 2020 steg med 50,1 procent. For kvinderne var det en stigning på 29,8 procent. Aldersgruppen 25-29 årige har højest ledighed.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Anders Stryhn Arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)