Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrket indsats for at få gang i beskæftigelsen

07-07-2020

Beskæftigelsen er fra marts 2019 til marts 2020 faldet fra 127.984 til 126.928 fuldtidspersoner. Det er et fald på 1.056 fuldtidspersoner, svarende til 0,8 procent. Beskæftigelsen er faldet i samtlige vestjyske kommuner. Det største andelsmæssige fald var i Struer Kommune på 1,6 procent.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Fra maj 2019 til maj 2020 steg ledigheden i Vestjylland med 2.282 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 54 procent. Dermed er ledigheden 4,1 procent af arbejdsstyrken. På trods af den store stigning i ledigheden har Vestjylland stadig den laveste regionale ledighed. For hele landet var fuldtidsledigheden i maj-måned 5,2 procent af arbejdsstyrken.

Formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Vestjylland, Klaus Helmin-Poulsen, forklarer at arbejdet er intensiveret for at få folk i beskæftigelse:
”Det er vigtigt, at kommunerne bruger de muligheder, der ligger i den aftale om styrket opkvalificering, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Specielt værktøjer som uddannelsesløft, en forbedret voksenlærlingeordning samt en øget bevilling til korte erhvervsrettede kurser er klare skridt i den rigtige retning. Det øgede fokus på basale færdigheder er også et vigtigt tiltag i den forbindelse.”

For forsikrede ledige steg ledigheden med 2237 fuldtidspersoner. Ledigheden steg i samtlige 23 A-kasser og med 71,3 procent fra maj 2019 til maj 2020. Den største stigning findes hos 3F, hvor ledigheden steg med 598 fuldtidsbruttoledige. Ledigheden for ikke-forsikrede ledige steg med 45 fuldtidsbruttoledige, svarende til en stigning på 4,2 procent.

Ledigheden steg mest for mændene - med en stigning fra maj 2019 til maj 2020 på 66,4 procent. For kvinderne var det en stigning på 43,5 procent. På tværs af kønnene er det særligt de ældre på arbejdsmarkedet, som er hårdest ramt af ledigheden det seneste år.

Kontakt:

  • Klaus Helmin-Poulsen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 5085 5032
  • Henrik Christensen Arbejdsmarkedschef, AMK Midt-Nord, tlf. 7222 3631

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)