Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vestjylland har stadig Danmarks laveste ledighed. Men ledigheden for forsikrede stiger.

08-01-2020

Beskæftigelsen steg med 227 fuldtidspersoner fra september 2018 til september 2019. Fra november 2018 til november 2019 faldt ledigheden i Vestjylland med 12 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 0,26 procent det seneste år.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

For forsikrede ledige steg ledigheden med 211 fuldtidspersoner, men ledigheden for de ikke-forsikrede ledige faldt med 223 fuldtidspersoner.

”Det er positivt at ledigheden i Vestjylland fortsætter med at falde. Dog ser vi en tendens til, at ledigheden for de forsikrede ledige stiger. Det er et fælles opmærksomhedspunkt for RAR, de vestjyske kommuner og a-kasser med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen og den større frihed i tilrettelæggelsen af indsatsen for ledige. Derfor er det fortsat vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen understøtter, at virksomheder har den tilgængelige arbejdskraft med det rette kompetencematch”, siger formand for RAR Vestjylland, John Hermansen.

John Hermansen understreger at samarbejde og gensidig dialog er vejen frem til en effektiv og solid beskæftigelsesindsats.

Derfor har RAR Vestjyllands formandskab taget initiativ til dialogmøder med kommunernes beskæftigelsespolitiske udvalg i starten 2020, hvor der sættes fokus på det gensidige samarbejde.

”Vi tror på, at samarbejde er vejen frem i forhold til at skabe værdifulde og holdbare løsninger i beskæftigelsesindsatsen til gavn for ledige og beskæftigede såvel som for virksomheder. Derfor ser vi frem til at udbygge samarbejdet i Vestjylland, sådan at vi i fællesskab kan bidrage til et vestjysk arbejdsmarked i balance”, fortsætter John Hermansen. 

 Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Note: Pr 1. oktober 2016 er der sket en ændring af visitationsreglerne for integrationsydelsesmodtagere. Det betyder, at alle nyankommne udlændinge under integrationsprogrammet skal visiteres jobparate, i de første 3 måneder efter kommunen har overtaget ansvaret for dem, med mindre det er åbenlyst, at de ikke er i stand til at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Tidligere har det kun været en mindre andel integrationsydelsesmodtagere, der var jobparate. De jobparate integrationsydelsesmodtagere tæller med i den officielle ledighedsstatistik. Derfor kan det forventes, at der kommer et ekstra bidrag til antallet af ledige som følge af den ændrede visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere.