Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Et attraktivt vestjysk arbejdsmarked

28-02-2020

Beskæftigelsen steg med 149 fuldtidspersoner fra november 2018 til november 2019. Fra januar 2019 til januar 2020 steg ledigheden i Vestjylland med 44 fuldtidspersoner.

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue) 

”Den vestjyske ledighed har over en længere periode været den laveste i Danmark. Det er vi selvfølgelig stolte af. Det vidner om en målrettet indsats for et velfungerende og attraktivt vestjysk arbejdsmarked,” siger formand for RAR Vestjylland, John Hermansen.

Han uddyber:
”Indsatsen skal have et kontinuerligt fokus på jobs. Det bør være hovedelementet i alle indsatser, og skal afspejles i et afsæt i virksomhedernes kompetenceefterspørgsel og individuelle behov og udfordringer for ledige. Ved at have fokus på jobskabelse og intensive indsatser for at styrke lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, kan vi bidrage til bedre vilkår – både for den enkelte og virksomhederne. Samtidig ved vi også, at arbejdsmarkedet ændrer sig i forhold til nye teknologier og produktionsvilkår. Det betyder også ændringer i kompetencebehov, og hvad den enkelte skal kunne.
Derfor er det afgørende, at vi motiverer til, at både virksomhederne, de beskæftigede og ledige har lyst til at lære nyt og udvikle sine kompetencer. Det gør vi bedst ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem uddannelse, beskæftigelse og erhverv,” afslutter John Hermansen.

Antallet af fuldtidsbeskæftigede med bopæl i Vestjylland steg fra november 2018 til november 2019 faldet fra 129.305 til 129.454. Det svarer til et stigning på 149 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er steget i 3 ud af 7 vestjyske kommuner.

For forsikrede ledige steg ledigheden med 275 fuldtidspersoner. Der har været en tendens de seneste måneder, når der sammenlignes med året forinden. Ledigheden steg hos 18 ud af 23 A-kasser. Ledigheden i A-kasser for højtuddannede er steget betydeligt. For de ikke-forsikrede ledige faldt ledigheden med 231 fuldtidspersoner i samme periode.

Kontakt:

  • John Hermansen, Formand for RAR Vestjylland, Tlf: 4051 7716
  • Anders Stryhn, arbejdsmarkedsdirektør, AMK Midt-Nord, Tlf: 7222 3602

Nyeste tal og grafer om ledighed og beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)